Drie-schok strategie

Een drie-schok strategie dient te worden toegepast bij patiënten waarbij de circulatiestilstandplaatsvindt bij:• Witnessed en gemonitord arrest• Schokbaar ritme• Defibrillator onmiddellijk beschikbaar Er is sprake van een gemonitord witnessed arrest als: Het arrest plaatsvindt in een ruimte waar de organisatie zo is ingericht dat direct gedefibrilleerd kan worden. Dat wil niet zeggen dat de patiënt … Continued

Is de LifeVac opgenomen in onze richtlijnen reanimatie?

Nee, de LifeVac is niet opgenomen in onze richtlijnen reanimatie. Het huidige bewijs is te zwak om gebruik al aan te bevelen. Meer onderzoek rondom deze apparaten is wenselijk, voordat het gebruik opgenomen wordt in de richtlijnen van de NRR. De NRR neemt over het algemeen nooit een standpunt in over een specifiek merk hulpmiddel. … Continued

Welke instroomeisen voor instructeur BLS of PBLS zijn vervallen?

De Instroomeisen om de cursus voor instructeur (P)BLS te mogen volgen zijn vervallen vanaf november 2022. Dit is besloten door het NRR bestuur. De volgende instroomeisen zijn vervallen: • Je bent arts of verpleegkundige of in het bezit van een certificaat van een opleiding in de gezondheidszorg, niveau 4 of 5.• Je bent als student … Continued

Zijn er vanuit de NRR E-learnings BLS?

In het Cursus Management Systeem (CoSy) zijn E-learnings in diverse talen opgenomen. Een Nederlandse versie is ook beschikbaar. De NRR stelt de E-learning voor de BLS niet verplicht. Wat de invloed van deze E-learning op het lesprogramma wordt, is nog onderwerp van discussie binnen de NRR.

Er staat geen relevante kwalificatie achter de cursist. Wat betekent dit?

Als er achter de naam van de cursist in een rood blokje GEEN RELEVANTE KWALIFICATIE staat, betekent dit dat de cursist geen juiste vooropleiding/certificaat heeft voor dit type cursus. Bijvoorbeeld Dhr. Jansen staat ingeschreven op een BLS hercertificeringscursus, maar hij heeft geen geldig BLS certificaat. Hij kan alleen een basiscursus volgen en geen hercertificeringscursus. Als … Continued

Wat is een professionele hulpverlener?

Professionele hulpverleners zijn hulpverleners die geneeskundige zorg leveren volgens de wet BIG. Bij een reanimatie zijn de professionele hulpverleners vaak de ambulanceverpleegkundige of de arts die ter plekke is.

Vanaf maart 2021 gaan er weer instructeurscertificaten verlopen. Is al bekend wat het beleid wordt met de certificaten die dan gaan verlopen?

In maart 2020 zijn alle certificaten zowel voor hulpverleners als instructeurs met 1 jaar verlengd. Certificaten die afliepen in juni 2020 zijn verlengd tot juni 2021. Certificaten die afliepen per 1 september 2020 zijn verlengd tot 1 september 2021, enzovoort. Hoe wij hier straks mee omgaan in 2021 hangt volledig af van de ontwikkelingen in … Continued

Kan ik controleren of een certificaat echt is?

Ja, op het certificaat staat rechtsonder een nummer vermeld (ERC-123-456789). Ga naar controleer certificaat. En voer hier het ERC-nummer in. Direct wordt er getoond of het certificaat echt is en tot wanneer een opfris- en vervolgcursus gedaan kan worden.

Is gebruik van een AED veilig in bus/trein/vliegtuig?

Een AED kan in rijdende bussen, metro’s, treinen en in de lucht in een vliegtuig altijd worden gebruikt! Er is een speciaal scenario opgenomen in het scenarioboek voor reanimatietrainingen in beperkte ruimtes.