Er staat geen relevante kwalificatie achter de cursist. Wat betekent dit?

Als er achter de naam van de cursist in een rood blokje GEEN RELEVANTE KWALIFICATIE staat, betekent dit dat de cursist geen juiste vooropleiding/certificaat heeft voor dit type cursus. Bijvoorbeeld Dhr. Jansen staat ingeschreven op een BLS hercertificeringscursus, maar hij heeft geen geldig BLS certificaat. Hij kan alleen een basiscursus volgen en geen hercertificeringscursus. Als … Continued

Wat is een professionele hulpverlener?

Professionele hulpverleners zijn hulpverleners die geneeskundige zorg leveren volgens de wet BIG. Bij een reanimatie zijn de professionele hulpverleners vaak de ambulanceverpleegkundige of de arts die ter plekke is.

Vanaf maart 2021 gaan er weer instructeurscertificaten verlopen. Is al bekend wat het beleid wordt met de certificaten die dan gaan verlopen?

In maart 2020 zijn alle certificaten zowel voor hulpverleners als instructeurs met 1 jaar verlengd. Certificaten die afliepen in juni 2020 zijn verlengd tot juni 2021. Certificaten die afliepen per 1 september 2020 zijn verlengd tot 1 september 2021, enzovoort. Hoe wij hier straks mee omgaan in 2021 hangt volledig af van de ontwikkelingen in … Continued

Kan ik controleren of een certificaat echt is?

Ja, op het certificaat staat rechtsonder een nummer vermeld (ERC-123-456789). Ga naar controleer certificaat. En voer hier het ERC-nummer in. Direct wordt er getoond of het certificaat echt is en tot wanneer een opfris- en vervolgcursus gedaan kan worden.

Wat is het advies voor reanimatie van COVID-19 patiënten in buikligging?

De NRR acht reanimatiepogingen van een COVID beademende patiënt in buikligging niet zinvol als het een niet-schokbaar ritme betreft.  Mocht het een schokbaar ritme betreffen dan behandelen met “3-schok strategie”. Indien geen ROSC is verkregen overweeg te stoppen. Mocht in deze situatie het behandelteam kiezen voor een volledige reanimatie met thoraxcompressies, dan heeft het de … Continued

Tijdens de eerste coronagolf is burgerhulpverleners en first responders ook afgeraden om te beademen. Zijn de gevolgen hiervan voor de overleving of de kwaliteit van leven bij overleving al bekend?

Nee helaas zijn de data die ons daarover informatie kan verschaffen nog niet bekend. Het verzamelen en verwerken van de noodzakelijke data gebeurd door datamanagers en gebeurd veelal handmatig. Er is data nodig uit AED’s, van de meldkamer, uit het ziekenhuis en tenslotte van huisartsen en patiënten. Daarbij wordt ook veel gekeken naar de overleving … Continued

Er worden momenteel veel E-learning programma’s aangeboden waarmee je na goed vervolg gewoon een certificaat krijgt, zonder het volgen van een praktijk oefening. Wat vindt de NRR hiervan?

E-learning kan zeker bijdragen aan het op peil houden van de kennis van reanimatie en reanimatievaardigheden. De NRR heeft in 2020 haar certificaten zonder voorwaarden met 1 jaar verlengd. Als andere partijen deze verlenging koppelen aan tenminste het volgen van de E-learning is daar zeker wat voor te zeggen. Maar dit zou een tijdelijke maatregel … Continued

Waarom staan er in de lesmaterialen filmpjes en afbeeldingen die niet voldoen aan de corona richtlijnen zoals de video waarbij twee hulpverleners een AED aansluiten zonder dat zij een mondkapje dragen?

Het lesmateriaal gaat zo veel mogelijk uit van de standaard reanimatie in de normale situatie zoals die voor de pandemie werd uitgevoerd. Op het moment dat het virus voldoende onder controle is, is dit ook de standaard. We willen als NRR voorkomen dat cursisten worden opgeleid om alleen te kunnen reanimeren volgens de richtlijn die … Continued

Certificeren kan alleen wanneer tijdens de training ook het beademen beoefend en beoordeeld wordt. De longen vervangen na iedere beademingssessie is echter zeer arbeidsintensief. Hoe kunnen we hier het beste mee omgaan?

Het klopt dat beademen tijdens de training nog steeds verplicht is om gecertificeerd te worden. Zolang dat volgens het protocol gebeurd neemt dat niet direct een verhoogd risico met zich mee voor besmetting. Het brancheprotocol geeft aan dat na elke cursist de longen van de pop vervangen worden. Dit beleid is afgesproken in nauw overleg … Continued