Nee, een verkorte cursus PBLS-instructeur kan alleen gevolgd worden als iemand al volwaardig instructeur BLS is (artikel 6.5). Een verkorte cursus PBLS-instructeur kan dus nooit direct na een cursus BLS-instructeur gegeven worden omdat men dan nog kandidaat instructeur is. Dit om het leerrendement optimaal te houden.