Kies afbeelding..

Disclaimer

Iedereen die gebruik maakt van websites van de Nederlandse Reanimatie Raad gaat akkoord met deze voorwaarden en bepalingen. De Nederlandse Reanimatie Raad behoudt zich het recht voor deze bepalingen op elk gewenst moment aan te passen.

Inhoud website

De Nederlandse Reanimatie Raad is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Aan de gegevens op deze site kunnen geen rechten worden ontleend. De Nederlandse Reanimatie Raad streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden.

De Nederlandse Reanimatie Raad kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van gebruik van de informatie.

Actualiteit

De Nederlandse Reanimatie Raad kan niet garanderen dat alle informatie op elk moment actueel, correct en volledig is. Controle van teksten op de website vindt minimaal elk half jaar plaats. Informatie die snel(ler) veroudert, wordt vaker gecontroleerd en aangepast. Hiermee bent u ervan verzekerd dat onze teksten actueel en betrouwbaar zijn en bent u altijd op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen.

Links en verwijzingen naar andere sites

Deze website bevat links naar andere sites. De Nederlandse Reanimatie Raad is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites. Wij geven geen garantie over de inhoud en betrouwbaarheid van deze sites. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade of letsel direct of indirect voortvloeiend uit de inhoud daarvan.

Links en verwijzingen naar websites van de Nederlandse Reanimatie Raad

Het is toegestaan links of verwijzingen te maken van andere sites naar de sites van de Nederlandse Reanimatie Raad, maar uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • een site mag niet de schijn wekken dat de Nederlandse Reanimatie Raad de site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt of aanbeveelt
  • de sites van de Nederlandse Reanimatie Raad mogen niet worden ingesloten in een andere site (online frames)
  • een site mag een link naar de Nederlandse Reanimatie Raad maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren
  • een site mag op geen enkele manier het logo van de Nederlandse Reanimatie Raad gebruiken zonder schriftelijke toestemming
  • een site mag geen onjuiste informatie over de Nederlandse Reanimatie Raad en haar producten en/of diensten geven
  • een site mag geen beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie weergeven

Persoonlijke gegevens

Alle tot individuen herleidbare gegevens in de elektronische correspondentie met deze website behandelt de Nederlandse Reanimatie Raad met de grootst mogelijke zorgvuldigheid volgens onze Privacyverklaring. Je gegevens worden niet aan derden verkocht of ter inzage gegeven.

> Meer over de Privacyverklaring

Auteursrecht

De Nederlandse Reanimatie Raad spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto’s, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels)namen, merken, logo’s en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt.

De Nederlandse Reanimatie Raad aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht, en verwijst degene die meent een sterker recht te hebben door naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover de Nederlandse Reanimatie Raad beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft de Nederlandse Reanimatie Raad deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De websites van de Nederlandse Reanimatie Raad zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web, zo ook op reanimatieraadnl.kinsta.cloud. Wij maken gebruik van de informatie in cookies om gepersonaliseerde inhoud aan te bieden. Wij gebruiken cookies ook voor het verkrijgen van statistiekgegevens over deze site.

Een cookie is praktisch gezien een stukje tekst dat tijdens het browsen automatisch vanaf een website naar uw harde schijf gestuurd wordt. Dankzij de cookie herkent een website u automatisch als terugkerende bezoeker. Meer informatie over cookies vindt u op microsoft.com.