Kies afbeelding..

Europese richtlijnen

De European Resuscitation Council (ERC) levert de Europese richtlijnen die de standaard zijn voor reanimatiepraktijk en -training in en buiten Europa.

Voor de volledige Europese richtlijnen en bijbehorende referenties verwijzen wij u naar de publicaties in Resuscitation welke zijn te downloaden op: http://www.cprguidelines.eu. Hier vind u ook zeer uitgebreide toelichtingen op de richtlijnen.

Europese Reanimatie Raad

Sinds 1989 heeft de European Resuscitation Council (ERC) de norm geleverd voor reanimatie richtlijnen en opleiding in Europa en daarbuiten. De belangrijkste activiteiten van de ERC, bestaand uit 33 nationale reanimatieraden, zijn:

Wetenschap

De ERC is lid van het International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), waar ERC-experts actief bijdragen aan de wereldwijde Consensus On Science and Treatment Recommendations (CoSTR). De ERC ondersteunt en initieert ook wetenschappelijke studies met betrekking tot reanimatie. Resuscitation is het officiële tijdschrift van de ERC.

Richtlijnen

Op basis van de CoSTR publiceert de ERC Europese reanimatierichtlijnen die de standaard zijn voor reanimatiepraktijk en -training in en buiten Europa.

Opleiding

Een netwerk van Nationale Reanimatieraden, Cursusorganisatoren, Cursusdirecteuren en Instructeurs verzorgen reanimatietraining voor burgerhulpverleners en zorgprofessionals. De ERC definieert de standaard voor het leveren van hoogwaardige opleidingen en certificeert aanbieders die met succes een ERC-cursus hebben afgerond.

Congressen

State-of-the-art reanimatiewetenschap, gecombineerd met praktische training: ontmoet de internationale experts op het jaarlijkse ERC congres.

Bewustmaking van het publiek

Iedereen kan reanimeren. De ERC heeft de jaarlijkse Europese Restart A Heart Day (16 oktober) opgericht en moedigt professionals en publiek aan om training te krijgen en, indien nodig, proberen te laten reanimeren.

Nationale vertegenwoordiging

Een netwerk van 33 Nationale Reanimatieraden (NRC’s) vertegenwoordigt de ERC op nationaal niveau. Elke NRC houdt toezicht op de levering van richtlijnen, reanimatietraining en kwaliteitscontrole in het betreffende land.