Kies afbeelding..

Overlevingskans en kwaliteit van leven

Gelukkig is het zo dat veel mensen een circulatiestilstand in een goede conditie kunnen overleven.

De overlevingskans

Is onder andere afhankelijk van de snelheid en deskundigheid van de hulp, de leeftijd en de gezondheid van het slachtoffer.

De overlevingskans bij een hartstilstand buiten het ziekenhuis is bijna 1 op 4: van de 100 mensen die worden gereanimeerd overleven 20 tot 25 personen.

De uitkomsten van reanimatie buiten het ziekenhuis zijn anders dan voor reanimatie in het ziekenhuis. De uitkomsten van reanimatie in het ziekenhuis zijn minder goed dan van reanimatie buiten het ziekenhuis.

Dit lijkt op het eerste gezicht vreemd, omdat in het ziekenhuis vaak eerder kan worden ingegrepen. Maar omdat mensen die in het ziekenhuis zijn opgenomen vaak een hartstilstand krijgen die samenhangt met of veroorzaakt wordt door de ziekte waarvoor ze opgenomen zijn, is de kans op herstel toch kleiner.

Circulatiestilstand buiten het ziekenhuis: feiten en cijfers

Nederlanders per week dat een circulatiestilstand krijgt buiten het ziekenhuis

Minuten waarbinnen mensen overlijden bij een hartstilstand zonder reanimatie

Gemiddelde leeftijd van slachtoffers van een circulatiestilstand

Percentage van gevallen van een circulatiestilstand dat gebeurt in en rond het huis

Kwaliteit van leven

Ten onrechte wordt soms gedacht dat iemand na een circulatiestilstand en een daaropvolgende geslaagde reanimatie altijd hersenschade heeft. Gelukkig is het zo dat veel mensen een circulatiestilstand in een goede conditie kunnen overleven.

Een paar weetjes:

  • De meeste mensen die overleven kunnen weer naar huis: 80-90 van de 100 overlevenden heeft een jaar na de reanimatie een goede levenskwaliteit.
  • Ook kunnen veel mensen weer het werk of de activiteiten oppakken van voor de hartstilstand.
    Onderzoek onder patiënten uit Nederland laat dat zien: de gemiddelde score op gebied van participatie in de maatschappij komt dicht in de buurt van de gemiddelde score voor de hartstilstand. Daarnaast is 72% van de patiënten die vóór de hartstilstand nog werkten na een jaar weer terug aan het werk.

Nazorg en revalidatie na reanimatie

De meerderheid van overlevenden na reanimatie heeft een goede neurologische uitkomst. Maar er zijn ook mensen die, na een circulatiestilstand en een reanimatie, problemen hebben of houden. Dit kan zijn met bijvoorbeeld het geheugen, de concentratie, of het gedrag.

Niet alleen de patiënten zelf, maar ook voor hun partners en verzorgers is dit een zware belasting.

Er komt steeds meer aandacht voor de mogelijkheid van revalidatie

Zowel cognitieve als emotionele problemen hebben een behoorlijke impact op het dagelijks functioneren, de werkhervatting en de kwaliteit van het leven. Om deze redenen is nazorg na ontslag uit het ziekenhuis absoluut noodzakelijk.

Nazorg moet systematisch worden georganiseerd en kan worden uitgevoerd door artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen. Deze nazorg omvat de volgende aspecten:

  • Screening op cognitieve stoornissen (bijvoorbeeld postanoxische encefalopathie);
  • Screening op emotionele en relationele problemen;
  • Verstrekken van informatie.