Kies afbeelding..

ILCOR

International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR)

Het Internationaal Verbindingscomité voor reanimatie (ILCOR) werd in 1992 opgericht om een forum te bieden voor contacten tussen de belangrijkste reanimatieorganisaties wereldwijd. Hoewel de criteria voor deelname niet nauwkeurig waren gedefinieerd, werd van de ledenorganisaties verwacht dat zij een aanvaarde opdracht hadden voor het opstellen van reanimatierichtlijnen, bij voorkeur voor meer dan één land, en multidisciplinair in het lidmaatschap. Op dit moment bestaat ILCOR uit vertegenwoordigers van:

De doelstellingen  van het ILCOR zijn:

  • Bieden van een forum voor discussie en voor de coördinatie van alle aspecten van cardiopulmonale en cerebrale reanimatie wereldwijd.
  • Bevorderen van wetenschappelijk onderzoek op gebieden van reanimatie waar sprake is van een gebrek aan gegevens of waar er controverse is.
  • Informatie verspreiden over opleiding en onderwijs op het gebied van reanimatie.
  • Een mechanisme bieden voor het verzamelen, beoordelen en delen van internationale wetenschappelijke gegevens over reanimatie.
  • Verklaringen opstellen over specifieke kwesties met betrekking tot reanimatie die de internationale consensus weerspiegelen.