Kies afbeelding..

Kennis, richtlijnen en onderwijs

Het verbinden van initiatieven en het creëren van een platform waar organisaties, overheid en deskundigen gezamenlijk kunnen werken om de kans op overleving na een circulatiestilstand verder te verhogen.

Kennis

Het verzamelen , gebruiken , vastleggen en delen van kennis rondom de reanimatie met als doel het optimaliseren van de reanimatie en vergroten van de kennis over reanimatie bij alle personen die bij de reanimatie zijn betrokken.

Richtlijnen

Het opstellen en bijstellen van richtlijnen en aanbevelingen ten behoeve van het uitoefenen van de reanimatie op basis van (inter)nationale richtlijnen en deze zo uitdragen dat (vrijwillige) hulpverleners ze kennen en er naar handelen.

Onderwijs

Het consolideren en continu innoveren van het reanimatie onderwijs om de hulpbereidheid en hulpvaardigheid van omstanders, vrijwillige hulpverleners en zorgprofessionals te vergroten.

Lees meer over

Partners