Kies afbeelding..

Over NRR

Over NRR geeft meer informatie over wat de NRR doet, wat onze geschiedenis is en de organisatie van onze stichting.

Kennis

Het verzamelen , gebruiken , vastleggen en delen van kennis rondom de reanimatie met als doel het optimaliseren van de reanimatie en vergroten van de kennis over reanimatie bij alle personen die bij de reanimatie zijn betrokken.

Richtlijnen

Het opstellen en bijstellen van richtlijnen en aanbevelingen ten behoeve van het uitoefenen van de reanimatie op basis van (inter)nationale richtlijnen en deze zo uitdragen dat (vrijwillige) hulpverleners ze kennen en er naar handelen.

Onderwijs

Het consolideren en continu innoveren van het reanimatie onderwijs om de hulpbereidheid en hulpvaardigheid van omstanders, vrijwillige hulpverleners en zorgprofessionals te vergroten.

Lees meer over