Kies afbeelding..

Founding Fathers

De NRR is opgericht in 1993 als overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VvAA).

Afgevaardigden uit deze organisaties vormen met een onafhankelijke voorzitter en de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad het bestuur van de Stichting Nederlandse Reanimatie Raad.

De Nederlandse Hartstichting

De Hartstichting wil hart-en vaatziekten eerder opsporen en behandelen. Zij zoeken naar oplossingen voor een sterk hart. Zij zijn een non-profit organisatie. Voor het behalen van de doelstellingen zijn zij volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.

Het Nederlandse Rode Kruis

De missie van het Rode Kruis is, menselijk lijden voorkomen en verzachten, waar dan ook.

Levens en gezondheid beschermen en respect waarborgen voor ieder mens. Zij letten in het bijzonder op de mensen die het meest kwetsbaar zijn: zij die zonder de hulp niet overleven of in slechte gezondheid raken.  Met de vrijwilligers en de Rode Kruis verenigingen bereiden zij mensen voor op mogelijke crisissituaties en zorgen er voor dat mensen in staat zijn zichzelf en anderen te helpen.

Het Oranje Kruis

Heeft als missie om in Nederland kennis en kunde van EHBO te verspreiden. Het Oranje Kruis is een onafhankelijk certificerende organisatie op het gebied van Eerste Hulp.

Vereniging van Artsen

De VvAA geeft als een beroepsoverstijgend collectief stem en steun aan ruim 123.000 (para) medici. Zij zorgen dat alles buiten het verlenen van zorg uitstekend geregeld is en alle aandacht gegeven kan worden aan de primaire taken. De VvAA laat haar stem horen op zorgbrede thema’s als de vrije artsenkeuze, bezieling en het (ont) regelen van de zorg. Daarnaast ondersteunen zij u met kennis, advies en diensten, specifiek voor uw situatie, beroepsgroep of onderneming.

Partners