De voorkeurspositie van AED elektroden is zoals op de afbeelding op de electroden wordt aangeven.

Plaatsing van de elektroden mag niet worden vertraagd door de aanwezigheid van een ICD of pacemaker. Indien mogelijk, elektrodes naast de ICD/pacemaker plakken. Het plaatsen van de elektroden 8 cm van de ICD/pacemaker zoals in sommige stukken wordt genoemd, is niet haalbaar omdat daar simpelweg te weinig ruimte voor is. Voor-achter plakken is voor leken geen alternatief omdat daarmee te veel tijd verloren gaat en de juiste positie van de elektroden bij deze methode voor leken niet bekend is.