Ja, de cursist dient in de opleiding te leren te doen wat de AED zegt. Dat betekent dat er dus gewacht moet worden met het bevestigen van de elektroden totdat de AED dit adviseert. Indien de cursist na de cursus gebleken is competent te zijn, staat het de instructeur vrij de cursist te vertellen dat de elektroden geplakt mogen worden zodra duidelijk is dat dit nodig is. De AED (niet de Trainings-AED!) zal dit waarnemen en zijn aanwijzingen hierop aanpassen.
Maar uitgangspunt blijft: doe wat de AED zegt