Nee, een AED dient pas aangesloten te worden als het slachtoffer niet reageert op aanspreken en aanschudden en geen normale ademhaling heeft en dus voldoet aan de criteria om te worden gereanimeerd. Er zijn hartritmes denkbaar waarbij de AED wil schokken, maar waarbij geen sprake is van een circulatie stilstand. Daarom mag een AED niet als een soort bewakingsmonitor worden aangesloten als de patiënt bij bewustzijn is.