Een drie-schok strategie dient te worden toegepast bij patiënten waarbij de circulatiestilstand
plaatsvindt bij:
• Witnessed en gemonitord arrest
• Schokbaar ritme
• Defibrillator onmiddellijk beschikbaar

Er is sprake van een gemonitord witnessed arrest als:

Het arrest plaatsvindt in een ruimte waar de organisatie zo is ingericht dat direct gedefibrilleerd kan worden. Dat wil niet zeggen dat de patiënt aan de defibrillator moet liggen, maar de organisatie moet zo ingericht zijn dat dit direct mogelijk is. Voorbeelden zijn IC, CCU, Hartkatheterisatiekamer, SEH, OK en AMBU.

Als de patiënt niet aan de defibrillator ligt, kan BLS gestart worden tot de patiënt is aangesloten op de defibrillator. 1e doel blijft zo snel mogelijk defibrilleren. Aanwezige personen moeten kunnen defibrilleren.