Nee, voor een herhalingsles (P)BLS hulpverlener gelden in principe hetzelfde lesprogramma en dezelfde cursusregels als voor een reguliere opleiding. Cursisten die als groep halfjaarlijks bijscholing volgen kunnen mogelijk op den duur met een wat korter programma volstaan.