Wij hanteren zelf geen leeftijdsgrens. Er moet gekeken worden naar de mentale en fysieke aspecten aan reanimatie. Mentaal kun je stellen dat het niet kunnen reanimeren in nood net zo belastend kan zijn als het wel toepassen van reanimatie. Fysiek is de vraag of het kind motorisch gezien in staat is om de handelingen goed uit te voeren. Wij laten dit vrij aan de cursusorganisator en/of instructeur om te beoordelen, eventueel in overleg met de ouders.