Nee, om opgewaardeerd te worden van kandidaat instructeur naar volwaardig instructeur dient deze een tweetal keren succesvol instructie te geven op een opleiding waarvoor men als instructeur is opgeleid. Men heeft daartoe maximaal 3 mogelijkheden. (artikel 9.14 en 9.15)