Nee, steeds meer cursisten die een NRR gecertificeerde reanimatie- of instructeurs cursus volgen, zijn ook aangesloten bij Het Oranje Kruis, V&VN of een medische beroepsvereniging. Voor velen geldt ook dat zij geregistreerd zijn in het BIG register. En dit vanwege hun werk ook moeten blijven. Al deze organisaties werken met verschillende accreditatiesystemen. Veel van deze organisaties geven accreditatiepunten voor 1 of meer van de NRR gecertificeerde cursussen. Deze accreditatie moet via het cursuscentrum aangevraagd worden en niet door de NRR. Wanneer je voor jouw cursus dus accreditatiepunten wilt ontvangen, neem dan contact op met het cursuscentrum.

Accreditatiepunten van Het Oranje Kruis

Uitzondering hierop is het accreditatiesysteem van Het Oranje Kruis voor Instructeurs reanimatie die ook instructeur Eerste Hulp (EH) bij Het Oranje Kruis zijn.

Instructeurs EH die een cursus (P)BLS instructeur van de NRR hebben gevolgd, kunnen hun certificaten opsturen naar accreditatie@ehbo.nl, waarna Het Oranje Kruis de accreditatiepunten zal toekennen.  Het Oranje Kruis verstrekt deze punten alleen wanneer deze nog nodig zijn voor hercertificering van het diploma instructeur EH. Wanneer iemand al voldoende accreditatiepunten heeft, zullen deze uit doelmatigheidsoverwegingen niet meer worden toegekend.

De rayonleider tekent de vaardigheden die bij het behalen van de cursus horen af. Dit gebeurt wanneer de instructeur de certificaten toont aan de rayonleider.