Om in aanmerking te komen voor een certificaat dient de cursist alle competenties te beheersen en te kunnen laten zien. Er mag dus geen certificaat worden uitgereikt als de cursist niet beademt.