De instructeur heeft de verplichting elke 2 jaar tenminste 2 BLS cursussen te verzorgen. Op dit moment hoeven de cursussen voor de instructeurs nog niet zichtbaar in CoSy geregistreerd te staan. Het moet wel controleerbaar zijn dat de cursussendaadwerkelijk zijn gegeven door de instructeur. Voor cursusleiders geldt dat zij wel minimaal 2 keer per 2 jaar in CoSy aan een faculteit als CD toegevoegd moeten worden voor ieder cursustype waarvoor zij als CD geregistreerd zijn om de kwalificatie te behouden.