Nee, wanneer een slachtoffer bewusteloos is (niet reageert op aanspraken en aanschudden) dient de ademhaling gedurende maximaal 10 seconden gecontroleerd te worden. Daarbij dient de hulpverlener te beoordelen of sprake is van een normale ademhaling. In de richtlijnen worden geen absolute getallen genoemd over de minimale of maximale frequentie van een normale ademhaling. Wanneer sprake is van een normale ademhaling zouden in 10 seconden toch tenminste wel 2-3 ademhalingen zijn vastgesteld. Altijd geldt: ga bij twijfel uit van een niet-normale ademhaling.