Dit is afhankelijk hoe het reanimatieonderwijs binnen een ziekenhuis of onderwijsinstelling nu is geregeld. Het voordeel van de huidige opzet van de opfristrainingen is dat ze veel meer op maat gemaakt kunnen worden. Voorziekenhuizen kunnen andere scenario’s andere onderwerpen en andere tijden gehanteerd worden dan voor onderwijsinstellingen. De basis blijft dat na een opfristraining de cursisten tenminste de standaard BLS weer beheersen zoals die na de basiscursus ook beheerst dient te worden (dus met mond-op-mond beademing).