Nee. Het scenarioboek is een levendig document dat regelmatig aangevuld en aangepast zal worden. Een actuele versie van het scenarioboek zal altijd te downloaden zijn van de website.