De NRR heeft geen adviezen over verplaatsingstechnieken. Het maakt ook geen onderdeel uit van de BLS basiscursus. De manier waarop dit gebeurd is naar mening van de NRR ook niet heel belangrijk. Iemand heeft een circulatiestilstand en moet zo snel mogelijk gereanimeerd worden. Als de reanimatiecursus onderdeel uitmaakt van een Eerste Hulp cursus kunnen uiteraard de technieken gehanteerd worden die in de Eerste Hulp cursus worden toegepast, echter zonder tijdsverlies. De verplaatsingstechniek is geen doel op zich. Is er sprake van een losse BLS cursus met cursisten die verder geen Eerste Hulp beheersen kunnen cursisten tijdens het scenario zelf een oplossing verzinnen en kan deze na het scenario met de cursisten worden geëvalueerd.