Ja, mits de AED dit expliciet aangeeft. Borstcompressies dienen zo kort mogelijk te worden onderbroken. Onderzoek heeft uitgewezen dat borstcompressies vaak onnodig lang worden onderbroken met een ongunstiger gevolg voor de uitkomst van de reanimatie. In het geval van twee hulpverleners gaat men dan ook door met het geven van borstcompressies als de elektroden worden geplakt. Tijdens het opladen van de AED mag alleen worden doorgegaan met borstcompressies als de AED dit expliciet aangeeft. Dit om voorvallen met volautomatisch AED’s te voorkomen. Steeds geldt: doe wat de AED zegt.