Nieuwe Instructeur-Trainers NRR

Vanaf vrijdag 14 oktober 2022 mag de NRR 19 nieuwe Instructeur-Trainers welkom heten. Kijk hier voor een impressie van de terugkomdag.

Nieuwe collega: Frank Hulshof

Onze nieuwe collega Frank Hulshof neemt vanaf 23 augustus 2022 de werkzaamheden van Gytha Mooldijk over. Zij heeft per 7 juli de NRR verlaten. Frank vervult de functie van Medewerker Support en (Online) Communicatie.

Nieuwe cursusreglementen

De cursusreglementen voor onderwijs in basale reanimatie en specialistische reanimatie zijn grondig herzien.

Nieuwe collega: Carla Wit

Onze lieve collega Margreet gaat per 1 juli met pensioen. Wij zijn natuurlijk heel blij voor haar, maar moesten daarom wel op zoek naar een opvolger.

Nieuwe organisatiestructuur NRR

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft sinds eind 2021 een nieuwe organisatiestructuur. Daarvoor zijn de statuten aangepast en is een Raad van Toezicht benoemd.