Hartveilig voetballen

De Hartstichting en de KNVB slaan samen met de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) de handen ineen met als doel: Hartveilig voetballen op iedere club.

Nieuwe cursusreglementen

De cursusreglementen voor onderwijs in basale reanimatie en specialistische reanimatie zijn grondig herzien.

Nieuwe organisatiestructuur NRR

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft sinds eind 2021 een nieuwe organisatiestructuur. Daarvoor zijn de statuten aangepast en is een Raad van Toezicht benoemd.

Geldigheid certificaat hulpverlener

Per 4 januari 2021 heeft een certificaat van hulpverleners van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en Europese Reanimatie Raad (ERC) geen geldigheid meer. Op het certificaat staat de datum waarop je de laatste reanimatie cursus hebt gevolgd.