Per 4 januari 2021 heeft een certificaat van hulpverleners van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en Europese Reanimatie Raad (ERC) geen geldigheid meer. Op het certificaat staat de datum waarop je de laatste reanimatie cursus hebt gevolgd.

Certificaat hulpverlener

Na het succesvol afronden van een door de NRR gecertificeerde basiscursus reanimatie ontvangt een cursist een certificaat hulpverlener. Hoe lang iemand bekwaam blijft, hangt onder meer af van individuele vaardigheden en de regelmaat waarmee deze vaardigheden worden toegepast en geoefend. Daarom hebben de NRR en ERC ervoor gekozen op het certificaat geen geldigheid meer op te nemen.

Volg regelmatig opfris- en vervolgtrainingen

Na het behalen van het certificaat moeten vaardigheden regelmatig opgefrist worden om bekwaam te blijven. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat reanimatievaardigheden relatief kort behouden blijven. Over het algemeen niet veel langer dan 3 maanden. Hoelang vaardigheden exact behouden blijven verschilt per persoon en is onder meer afhankelijk van de regelmaat waarin ze worden toegepast en geoefend. Voor alle groepen geldt dat het beter is met regelmaat korte opfris – en vervolgtrainingen te volgen in plaats van eens in de zoveel jaar een langere training.

De NRR en ERC zijn van mening dat iedereen tenminste 1 keer per jaar een opfris- en vervolgtraining in de basale reanimatie (BLS en PBLS) zou moeten volgen. En voor de gespecialiseerde reanimatie 1x per 2 jaar (voor ILS/ALS) of 1x per 3 jaar (voor EPALS).
Tijdens deze trainingen worden de vaardigheden door een instructeur beoordeeld en waar nodig verbeterd. Na het succesvol afronden van een opfris- en vervolgtraining krijgt de cursist een nieuw certificaat.

Als de periode van respectievelijk 1 jaar (Basale reanimatie cursussen) of 2 of 3 jaar (Specialistische reanimatie cursussen) is verstreken, kan alleen een nieuw certificaat worden verkregen door opnieuw een volledige basiscursus te volgen.

NLS

Voor NLS reanimatiecursussen zijn geen specifieke opfris- en vervolgtrainingen beschikbaar.

Instructeur potentieel (IP)

Voor alle cursisten met een ALS, EPALS, ILS en NLS hulpverlenerscertificaat die de kwalificatie “instructeur potentieel” hebben gekregen geldt. Dat zij binnen 2 jaar een instructeurscursus moeten volgen. Daarna vervalt hun IP status automatisch.

Wat vul je in bij HartslagNu?

Als je burgerhulpverlener bent, vul je in jouw HartslagNu-account normaal in tot wanneer jouw scholing geldig is. Nu er vanaf 4 januari 2021 geen geldigheidsdatum meer op de certificaten staat, vul je daar de datum 1 jaar vooruit in vanaf de laatste cursusdatum op jouw certificaat. Dus is bijvoorbeeld jouw laatste cursus van 20 januari 2022, dan vul je in 20 januari 2023.