Per 4 januari 2021 heeft een certificaat van hulpverleners van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) en Europese Reanimatie Raad (ERC) geen geldigheid meer. Op het certificaat staat de datum waarop je de laatste reanimatie cursus hebt gevolgd.

Certificaat hulpverlener

Na het succesvol afronden van een door de NRR gecertificeerde basiscursus reanimatie ontvangt een cursist een certificaat hulpverlener. Hoe lang iemand bekwaam blijft, hangt onder meer af van individuele vaardigheden en de regelmaat waarmee deze vaardigheden worden toegepast en geoefend. Daarom hebben de NRR en ERC ervoor gekozen op het certificaat geen geldigheid meer op te nemen.

Volg regelmatig een opfris- en vervolgcursus

Na het behalen van het certificaat moeten vaardigheden regelmatig opgefrist worden om bekwaam te blijven. Uit wetenschappelijk onderzoek is bekend dat reanimatievaardigheden relatief kort behouden blijven. Over het algemeen niet veel langer dan 3 maanden. Hoelang vaardigheden exact behouden blijven verschilt per persoon en is onder meer afhankelijk van de regelmaat waarin ze worden toegepast en geoefend.

Voor alle groepen geldt dat het beter is met regelmaat een korte opfris- en vervolgcursus te volgen in plaats van eens in de zoveel jaar een langere cursus. Tijdens deze cursussen worden de vaardigheden door een instructeur beoordeeld en waar nodig verbeterd. Na het opfrissen van de reanimatievaardigheden gaan de cursisten oefenen met scenario’s. Er worden noodsituaties nagebootst, de instructeur bespreekt na een scenario wat de cursisten goed hebben gedaan en wat beter kan op het gebied van technische- en niet-technische vaardigheden. Na het succesvol afronden van een opfris- en vervolgcursus krijgt de cursist een nieuw certificaat.

Periode waarbinnen een opfris- en vervolgcursus gevolgd mag worden

De NRR en ERC zijn van mening dat iedereen na het volgen van een basiscursus binnen een bepaalde periode een opfris- en vervolgcursus mag volgen. Voor onderstaande cursussen geldt de volgende periode:

Soort cursusPeriode
Reanimatie van volwassenen (BLS)/ reanimatie van baby’s en kinderen (PBLS)1 jaar
Gespecialiseerde reanimatie (ILS/ ALS)2 jaar
Gespecialiseerde reanimatie (EPALS)3 jaar


Als de periode is verstreken, kan alleen een nieuw certificaat worden verkregen door opnieuw een volledige basiscursus te volgen.

NLS

Voor NLS reanimatiecursussen zijn geen specifieke opfris- en vervolgcursussen beschikbaar.

Instructeur potentieel (IP)

Voor alle cursisten met een ALS, EPALS, ILS en NLS hulpverlenerscertificaat die de kwalificatie “instructeur potentieel” hebben gekregen geldt. Dat zij binnen 2 jaar een instructeurscursus moeten volgen. Daarna vervalt hun IP status automatisch.

Wat vul je in bij HartslagNu?

Als je burgerhulpverlener bent, vul je in jouw HartslagNu-account normaal in tot wanneer jouw scholing geldig is. Nu er vanaf 4 januari 2021 geen geldigheidsdatum meer op de certificaten staat, vul je daar de datum 1 jaar vooruit in vanaf de laatste cursusdatum op jouw certificaat. Dus is bijvoorbeeld jouw laatste cursus van 20 januari 2023, dan vul je in 20 januari 2024.