De cursusreglementen voor onderwijs in basale reanimatie en specialistische reanimatie zijn grondig herzien.

De NRR ziet het als één van haar kerntaken om het beleid rondom het toezicht op de opleidingen, het kwaliteitsbeleid, vorm te geven. Om toezicht te kunnen houden op naleving van afspraken dienen deze duidelijk te zijn omschreven en te zijn gecommuniceerd. Op deze manier weten cursisten, instructeurs en opleidingsinstituten (organisatoren) duidelijk wat van hen verwacht wordt en waarop kan worden getoetst.

De regels rondom de opleidingen hebben de afgelopen 10 jaar als gevolg van beleidswijzigingen, nieuwe inzichten en ontwikkelingen een aantal wijzigingen ondergaan. Daarom zijn de cursusreglementen voor onderwijs in basale reanimatie en specialistische reanimatie grondig herzien. Hiermee komen de cursusreglementen uit 2012 te vervallen. 

Zorg dat u op de hoogte bent van de nieuwe reglementen als instructeur en als cursusorganisator!

Cursusreglementen

Omslag Cursusreglement cursussen en trainingen basalereanimatie - BLS - PBLS - BIC