Kies afbeelding..

NRR jaarbijdrage instructeurs

Gecertificeerde instructeurs betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van hun kwalificaties.

NRR jaarbijdrage instructeurs 2023

(P)BLS instructeur€ 38
Instructeur specialistische reanimatie€ 58,50
(P)BLS instructeur trainer€ 289

NRR jaarbijdrage instructeurs 2024

(P)BLS instructeur€ 39,90
Instructeur specialistische reanimatie€ 62
(P)BLS instructeur trainer€ 299

De jaarbijdrage wordt betaald via CoSy.

Met de jaarlijkse bijdrage financieren wij de ontwikkeling van richtlijnen en onderwijsmaterialen, het toezicht op het door de Reanimatie Raad gecertificeerde onderwijs en de centrale landelijke registratie van NRR gecertificeerde instructeurs en cursisten. Tevens bewaken wij de kwaliteit van de NRR erkende cursuscentra.

Wij leveren voor de jaarlijkse bijdrage een aantal ondersteunende diensten waaronder de beschikbaarheid van lesmaterialen voor de cursisten.

Het jaar waarin je kandidaat instructeur wordt, ben je vrijgesteld van de jaarlijkse NRR bijdrage voor instructeurs. Het eerstvolgende kalenderjaar moet wel de NRR bijdrage voor instructeurs betaald worden.

Aparte jaarbijdrage voor cursusorganisator

Wil je ook als organisator cursussen kunnen registreren en certificaten uitreiken aan de cursisten, dan betaal je hiervoor een aparte jaarbijdrage.

Meer weten? Ga naar het onderdeel cursusorganisator worden.