Kies afbeelding..

Veelgestelde vragen over de AED

We hebben alle veelgestelde vragen over de AED hier voor je verzameld. Heb je een vraag die hier niet tussen staat? Stel jouw vraag aan ons via info@reanimatieraad.nl.

Is gebruik van een AED veilig in bus/trein/vliegtuig?

Een AED kan in rijdende bussen, metro’s, treinen en in de lucht in een vliegtuig altijd worden gebruikt! Er is een speciaal scenario opgenomen in het scenarioboek voor reanimatietrainingen in beperkte ruimtes.

Wat te doen bij een AED die gebruikt is?

Een gebruikte AED moet naar de eigenaar worden teruggebracht. De eigenaar kan vervolgens de kosten voor het gebruiksklaar maken declareren bij de regionale ambulancevoorziening (RAV). De AED wordt over het algemeen (nog) niet uitgelezen, behalve bij uitzondering voor onderzoeksdoeleinden.

Kan een AED een schok geven als dit niet nodig is?

Nee, een AED kan in principe alleen een schok geven als er een schokbaar ritme wordt gemeten. Alleen dan zal een eventuele schokknop (op de AED) werken.

Kan een slachtoffer direct weer wakker worden na een schok met de AED ?

Het kan zijn dat 1 schok genoeg is om het hart van een slachtoffer weer zelf te laten kloppen. Het is dan mogelijk dat een slachtoffer vrij snel weer bij kennis komt en volledig helder naar het ziekenhuis kan gaan met de ambulance. Natuurlijk komt het slachtoffer ook dan geleidelijk bij kennis en duurt dit wel een paar minuten. Vaak zijn er toch meerdere schokken nodig en gaat het slachtoffer niet volledig bij bewustzijn naar het ziekenhuis. Dit is van meerdere factoren afhankelijk, maar vooral van de duur van de circulatiestilstand.

Welk onderhoud heeft een AED nodig?

Per AED kan de frequentie van onderhoud verschillen echter moeten de elektroden af en toe worden vervangen. De elektroden verouderen heel langzaam door uitdroging en corrosie. Daardoor plakken ze en geleiden ze minder goed. Bovendien moet de accu af en toe worden vervangen, omdat deze heel langzaam leegloopt en veroudert. De eigenaar van de AED is verantwoordelijk voor dit onderhoud. Er is geen wettelijke verplichting of controle. Wel zijn er leveranciers met een herinneringsservice en onderhoudscontracten. Er is namens HartslagNu wel enige controle op de AED’s die daarbij zijn aangesloten. Mocht u ooit een AED proberen te gebruiken die niet werkt, ga dan door met reanimeren en laat iemand een andere AED halen.

Waar staan de letters AED voor?

AED staat voor Automatische Externe Defibrillator.
A: Het apparaat is vrijwel volledig automatisch. Men hoeft immers het hartfilmpje (ECG) niet te interpreteren en de energie van de schok niet te kiezen.
E: Het apparaat is extern. Dit lijkt logisch, maar er bestaan ook geïmplanteerde defibrillatoren, die ook automatisch zijn, zogenaamde ICD’s.
D: Een defibrillator lost fibrilleren op. In het geval van de AED gaat het om ventrikelfibrilleren (VF). VF is een hartritme dat een een circulatiestilstand veroorzaakt. Een AED kan overigens ook een schok geven bij bepaalde vormen van ventrikeltachycardie (VT) en ventrikelflutter, die ook een circulatiestilstand veroorzaken.

Kun je de elektroden opnieuw plakken als je ze verkeerd plakt?

In de meeste gevallen zullen we dat sterk afraden. Zodra je de elektroden hebt geplakt, gaat de AED analyseren. Dat wil je natuurlijk niet onderbreken, omdat iedere seconde telt. Verder moet je de elektroden wel héél erg verkeerd hebben geplakt, wil de analyse daardoor mislukken. De schok zal misschien iets minder effectief zijn, maar niet véél minder.

Op de elektroden zit een speciale geleidende en klevende gel. Omdat deze gel zo gelijkmatig geleid, worden brandplekken door de schok voorkomen. Bovendien heeft deze gel enkele andere huidvriendelijke eigenschappen. Mogelijk blijft er een beetje gel achter op de huid na het verwijderen, maar dat is nauwelijks zichtbaar en opnieuw plakken kan gerust. In geen enkele AED-handleiding voor staat dat dat niet zou kunnen. Wel staat in elke handleiding dat je de elektroden maar voor één slachtoffer kunt gebruiken. Dat is natuurlijk logisch. De elektroden zijn immers vies geworden en drogen uit na het openen van de verpakking. In theorie is het natuurlijk wel mogelijk om elektroden in een bizar uitzonderlijk geval vlak na gebruik opnieuw te gebruiken voor een ander slachtoffer. Dat is immers beter dan niets.

Op welke wijze moeten de elektroden geplakt worden bij een slachtoffer met een ICD of pacemaker?

De voorkeurspositie van AED elektroden is zoals op de afbeelding op de electroden wordt aangeven.

Plaatsing van de elektroden mag niet worden vertraagd door de aanwezigheid van een ICD of pacemaker. Indien mogelijk, elektrodes naast de ICD/pacemaker plakken. Het plaatsen van de elektroden 8 cm van de ICD/pacemaker zoals in sommige stukken wordt genoemd, is niet haalbaar omdat daar simpelweg te weinig ruimte voor is. Voor-achter plakken is voor leken geen alternatief omdat daarmee te veel tijd verloren gaat en de juiste positie van de elektroden bij deze methode voor leken niet bekend is.

Moet een cursist wachten met het plakken van de elektroden tot de AED dit zegt?

Ja, de cursist dient in de opleiding te leren te doen wat de AED zegt. Dat betekent dat er dus gewacht moet worden met het bevestigen van de elektroden totdat de AED dit adviseert. Indien de cursist na de cursus gebleken is competent te zijn, staat het de instructeur vrij de cursist te vertellen dat de elektroden geplakt mogen worden zodra duidelijk is dat dit nodig is. De AED (niet de Trainings-AED!) zal dit waarnemen en zijn aanwijzingen hierop aanpassen.
Maar uitgangspunt blijft: doe wat de AED zegt

Moet ik tijdens het opladen van de AED doorgaan met borstcompressies geven?

Ja, mits de AED dit expliciet aangeeft. Borstcompressies dienen zo kort mogelijk te worden onderbroken. Onderzoek heeft uitgewezen dat borstcompressies vaak onnodig lang worden onderbroken met een ongunstiger gevolg voor de uitkomst van de reanimatie. In het geval van twee hulpverleners gaat men dan ook door met het geven van borstcompressies als de elektroden worden geplakt. Tijdens het opladen van de AED mag alleen worden doorgegaan met borstcompressies als de AED dit expliciet aangeeft. Dit om voorvallen met volautomatisch AED’s te voorkomen. Steeds geldt: doe wat de AED zegt.

Moet ik, in afwachting van de komst van de ambulance, een AED aansluiten bij iemand met hartklachten die bij bewustzijn is?

Nee, een AED dient pas aangesloten te worden als het slachtoffer niet reageert op aanspreken en aanschudden en geen normale ademhaling heeft en dus voldoet aan de criteria om te worden gereanimeerd. Er zijn hartritmes denkbaar waarbij de AED wil schokken, maar waarbij geen sprake is van een circulatie stilstand. Daarom mag een AED niet als een soort bewakingsmonitor worden aangesloten als de patiënt bij bewustzijn is.

Kan ik een AED veilig gebruiken als het slachtoffer op iets van metaal ligt?

Ja, een AED kan zonder meer veilig gebruikt worden bij een slachtoffer op een metalen plaat of trap. De stroom loopt namelijk tussen de elektroden.

Kan ik een AED veilig gebruiken als het slachtoffer in een plas of in de regen ligt?

Ja, een AED kan zonder meer veilig gebruikt worden bij een slachtoffer die in de regen of een plas ligt. De stroom loopt namelijk tussen de elektroden. Wel dient men ervoor te zorgen dat de elektroden goed contact maken met de borstkas van het slachtoffer. Mogelijk dient men alvorens de elektroden te plakken dus wel even de borstkas droog te maken.