Kies afbeelding..

Overdracht reanimatiepatiënt:
van prehospitaal naar ziekenhuis

Mensen die buiten het ziekenhuis een circulatiestilstand krijgen, hebben een grotere kans op goede overleving als de overdracht van prehospitaal naar het ziekenhuis goed op elkaar aansluiten. De Nederlandse Reanimatie Raad heeft een richtlijn (Nederlandse en Engelse versie) opgesteld met als doel de overgang van de reanimatiepatiënt van ambulanceteam naar het ziekenhuis goed te laten verlopen.

De richtlijn (Nederlandse en Engels versie)

De Nederlandse versie van de richtlijn is inmiddels vertaald naar een Engelse versie.

De richtlijn is opgebouwd uit een aantal praktische zaken:

  • Een ambulance protocol voor de vooraankondiging door het ambulanceteam aan het ziekenhuis
  • Een formulier voor de spoedeisende hulp voor het aannemen van de informatie van de vooraankondiging
  • Een briefing en een checklist voor het reanimatieteam
  • Een voorbeeld van een whiteboard overdracht ambulance naar het reanimatieteam
  • Een protocol voor de overdracht van de patiënt van het ambulanceteam naar het reanimatieteam

Video ‘Overdracht reanimatie patiënt: van prehospital naar ziekenhuis’ (Nederlandse en Engelse versie)

Nederlandse versie
Engelse Versie

In de video wordt stap voor stap het proces doorlopen van de overdracht van een reanimatiepatiënt volgens de richtlijn van de NRR. Een protocol voor het ambulanceteam voor de vooraankondiging, een formulier voor het noteren van de informatie van de vooraankondiging door het ziekenhuis, een briefing en checklist voor het reanimatieteam en een protocol voor daadwerkelijke overdracht van de patiënt van het ambulanceteam naar het reanimatieteam worden allemaal besproken. Om te komen tot een uniform en duidelijk overdrachtsproces. En zo fouten en verlies van informatie te voorkomen.

Formulieren voor voorbereiding reanimatieteam

Om de overdracht van reanimatiepatiënten te optimaliseren is binnen de richtlijn toegewerkt naar een stapsgewijs proces. De richtlijn is opgebouwd uit een aantal praktische hulpmiddelen om de overdracht uniform te laten verlopen. Zo zijn er bestanden ontwikkeld die de spoedeisende hulp kan gebruiken om gegevens uit de vooraankondiging te noteren. En een bestand met briefing en checklist voor het reanimatieteam om zich voor te bereiden op de komst van de patiënt.

Download hier het bestand. Dit bestand kan je vervolgens dubbelzijdig uitprinten en op de afdeling leggen.

Blokken met formulieren overdracht reanimatiepatiënt

Bij de NRR kunnen kant-en-klare blokken met de formulieren besteld worden. Dus heb je geen zin om de bestanden uit te printen? Of wil je de formulieren netjes bij elkaar in 1 blok? Bestel dan een blok met de formulieren bij ons. 1 blok bevat 50 vel en is te bestellen voor €9,50 (inclusief verzendkosten).

Op de vellen staat op de voorkant het formulier voor het noteren van de gegevens uit de vooraankondiging en op de achterzijde de briefing en checklist om te gebruiken bij de voorbereidingen van het reanimatieteam.

Ga naar onze webshop en kijk hoe je het blok eenvoudig kan bestellen.

Terugkijken webinar

September 2021 organiseerden wij een webinar over deze richtlijn. Voor mensen die na het lezen van de richtlijn en het kijken van de video nog vragen hadden. De webinar kan je hier nog even rustig terugkijken.

Implementatie en ervaringen

Het is de wens van de Nederlandse Reanimatie Raad dat de praktische implementatie van de richtlijn zorgt voor verdere verbetering van de concrete zorg voor reanimatiepatiënten. En daarmee de kans op goede overleving wordt vergroot. Door deze uniforme werkwijze is het goed en efficiënt laten verlopen van de overdracht van reanimatiepatiënten mogelijk.

Ga met de richtlijn aan de slag. Neem als ambulancedienst en ziekenhuis contact met elkaar op. Om de richtlijn te bespreken en te implementeren in jouw regio. Train met elkaar en geef feedback. Samenwerking is nodig om de overdracht goed te laten verlopen.

Misschien hebt jij nog ideeën waarmee we er samen voor kunnen zorgen dat de richtlijn bij alle zorgverleners bekend wordt en gebruikt gaat worden. Wij staan altijd open voor suggesties. Ook horen we graag jouw ervaringen met betrekking tot het gebruik van de richtlijn. Mail ons gerust. info@reanimatieraad.nl