De Nederlandse Reanimatie Raad neemt waar dat er in toenemende mate interesse is om mechanische thorax compressie (MTC) apparaten in te zetten door burgerhulpverleners, EHBO’ers en first responders. In dit standpunt willen we onze zorg uiten over deze ontwikkeling.

Manuele borstcompressies versus MTC

Uit onderzoek blijkt dat manuele borstcompressies en MTC in algemene zin gelijkwaardig zijn in de kans op overleving na reanimatie. MTC heeft een plaats in de setting van specialistische reanimatie waarbij het geven van hoogwaardige kwaliteit manuele borstcompressies niet mogelijk of onveilig is. Een voorbeeld is het vervoeren van een patiënt tijdens reanimatie door de ambulancezorg. Voor de achtergronden en aanbevelingen omtrent het gebruik van MTC verwijzen we graag naar het NRR advies ‘Gebruik van mechanische thorax compressie apparatuur in ambulance hulpverlening en in het ziekenhuis’ en de internationale reanimatie richtlijnen van de ILCOR en ERC. Het gebruik van MTC wordt alleen aanbevolen voor teams die hierin getraind zijn. Ons inziens zijn dit teams getraind op het niveau van Immediate Life Support (ILS) of Advanced Life Support (ALS) providers, die in georganiseerd verband trainen en waarbij het waarschijnlijk is dat men in situaties moet reanimeren waarbij MTC geïndiceerd is.

Gebruik MTC

In de fase voor aankomst van de ambulance kan er door omstanders, burgerhulpverleners en first responders manuele borstcompressie gegeven worden met hoge kwaliteit, waardoor de indicatie tot noodzaak én meerwaarde voor een MTC vervalt. Bovendien kent zowel het plaatsen als het gebruiken van een MTC apparaat verschillende risico’s. Zo kan het apparaat bij onjuist gebruik leiden tot complicaties bij de patiënt en er kunnen lange onderbrekingen van de borstcompressies ontstaan als hulpverleners onvoldoende getraind zijn in het plaatsen van het apparaat. Dit kan grote consequenties hebben voor de kans op overleving van de patiënt. Het juist gebruik van MTC apparaten conform de instructies van de fabrikant vereist tevens specifieke scholing en training, ervaring, centraal bekwaamheidsbeleid en kwaliteitsmonitoring binnen de organisatie waar MTC wordt gebruikt. De NRR is van mening dat dit alleen haalbaar is voor professionele organisaties zoals ambulancediensten en ziekenhuizen. Introductie van MTC door andere partijen zou hiernaast ook onduidelijkheid kunnen geven ter plaatse als het ambulancepersoneel niet getraind is in het gebruik van het reeds geplaatste type MTC apparaat en dan geeft het wisselen naar het MTC apparaat van de ambulance een extra onderbreking in de borstcompressies.

BLS trainingen

De NRR ziet geen toegevoegde waarde voor het toepassen van MTC door burgerhulpverleners, EHBO’ers en first responders, maar ziet wel nadelen. Uiteraard zijn kwalitatief hoogwaardige borstcompressies essentieel bij elke reanimatie, en waardeert de NRR dat men zich hier voor inzet. Dit wordt echter niet behaald door gebruik van een MTC, maar door kwaliteit van BLS trainingen. De NRR adviseert derhalve frequente korte BLS trainingen met manuele borstcompressies om dit doel te behalen. Als laatste zijn MTC apparaten duur in aanschaf waarbij deze financiële middelen waarschijnlijk beter anders besteed zouden kunnen worden om de kans op overleving te doen toenemen.

Met dit standpunt willen we daarom burgerhulpverleners, EHBO’ers en first responders afraden om MTC te gebruiken. We roepen er toe op om te blijven focussen op het goed uitvoeren van de basale manuele reanimatie, dat frequent te blijven trainen, en zich aan te melden bij HartslagNu als burgerhulpverlener.