NRR jaarbijdrage 2023

De NRR jaarbijdrage Instructeur en Cursusorganisator voor 2023 staan open in CoSy om te voldoen. Zo kunt u nu al uw cursusaanbod van 2023 toevoegen.