Efficiënt en veilig reanimeren door een team is een optelsom van zowel technische als niet-technische vaardigheden. Juist de niet-technische vaardigheden spelen een belangrijke rol in een optimale samenwerking in het team en in een veilig en effectief verloop van de reanimatie. Afgelopen jaar is door een werkgroep vanuit de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) hard gewerkt aan het tot stand brengen van een leidraad over deze menselijke factoren (Human Factors).

De wetenschap achter menselijke factoren is op welomschreven principes gefundeerd. De NRR erkent dat er verschillende manieren zijn om efficiënt en effectief met menselijke factoren om te gaan. In deze leidraad worden de kernpunten van Human Factors overzichtelijk weergegeven volgens de principes van Flin.

We richten ons met name op zorgprofessionals, zoals artsen en verpleegkundigen, maar niet-technische vaardigheden zijn zeker ook belangrijk voor andere hulpverleners, zoals burgerhulpverleners, brandweer en politie.

De choreografie van de reanimatie

Human Factors & Teamwork

januari 2022

Inschrijven webinar 26 januari – 20.00 uur

We kunnen ons voorstellen dat u na het lezen van deze leidraad nog vragen heeft. Daarom organiseren wij op 26 januari a.s. een webinar over deze leidraad van 20.00-21.30 uur.

Schrijf u nu in!

Webinar
26 januari a.s. – 20.00 uur

De choreografie van de reanimatie
Human Factors & Teamwork