Kijk, luister en voel
Wanneer een slachtoffer in stabiele zijligging ligt, dient men tenminste elke minuut de ademhaling te controleren middels kijken, luisteren en voelen. Daarvoor zijn verschillende technieken. Belangrijk is dat de hulpverlener overtuigd is dat het slachtoffer een normale ademhaling heeft. Bij twijfel dient men het slachtoffer opnieuw op de rug te leggen en de ademhaling te controleren. Hanteer altijd het principe: kijk, voel, luister.