De Nederlandse Reanimatie Raad (NRR), HartslagNu en Ambulancezorg Nederland (AZN) hebben een nieuw Kwaliteitskader voor first responders in de reanimatiezorg opgesteld. Er zijn steeds vaker meerdere first responders betrokken bij een reanimatie, daarom is het belangrijk om duidelijke afspraken te maken over onder meer de samenwerking bij het slachtoffer.

Inzet van first responders bij een reanimatie

Bij meldingen van een reanimatie worden first responders gealarmeerd door de meldkamers ambulancezorg (MKA). Deze first responders zijn bijvoorbeeld verbonden aan HartslagNu als burgerhulpverlener, werken bij de brandweer of politie. Al deze first responders zijn gelijk aan elkaar, er is geen verschil in rangorde.

De first responders zorgen zo snel mogelijk voor de start van de reanimatie, bijvoorbeeld op straat, sportvelden, of in woonwijken. First responders beginnen met basis reanimatie (BLS) of nemen deze als het nodig is over als omstanders al begonnen zijn. Zij zijn vaak sneller ter plaatse dan de ambulanceteams en zo wordt de reanimatie zo snel mogelijk gestart.

Als een andere first responder is gestart met reanimeren en iemand anders arriveert later, vraag je ‘Waar kan ik bijdragen?’ Dit kan betekenen dat je op een later moment nodig bent bij de reanimatie. Of dat je de taak krijgt om op een andere plek dan bij het slachtoffer iets te betekenen. Bijvoorbeeld het troosten van familieleden of zorgen dat de ambulances veilig kunnen arriveren en het ambulanceteam haar werk goed kan uitvoeren. Dit alles helpt bij een goede coördinatie van de reanimatie! En door een goede samenwerking met het juiste aantal first responders en gelijke behandeling van elkaar is de kans op overleving voor het slachtoffer het grootst!

Animatie Kwaliteitskader first responders in de reanimatiezorg

Nederlands (met ondertiteling)

Engels (met ondertiteling)

Volledige Kwaliteitskader first responders in de reanimatiezorg

Wil je graag het hele kwaliteitskader first responders reanimatiezorg lezen? Klik op onderstaande afbeelding om het volledige document (20 pagina’s) te openen.

Omslag kwaliteitskader first responders reanimatiezorg

Vragen over het Kwaliteitskader first responders in de reanimatiezorg?

Heb je nog vragen over het Kwaliteitskader first responders in de reanimatiezorg?
Stuur dan een e-mail naar info@reanimatieraad.nl