Kies afbeelding..

Accreditatiepunten

Ontvang ik accreditatiepunten bij het volgen van een cursus?

Veel organisaties kennen accreditatiepunten toe voor het volgen van een NRR gecertificeerde cursus. De NRR doet dit zelf niet. Het cursuscentrum vraagt de accreditatie aan bij de organisatie die de accreditatiepunten afgeeft. Geef indien van toepassing bij inschrijving jouw BIG registratienummer door aan het cursuscentrum.

Accreditatiepunten van Het Oranje Kruis

Uitzondering hierop is het accreditatiesysteem van Het Oranje Kruis voor instructeurs reanimatie die ook instructeur Eerste Hulp (EH) bij Het Oranje Kruis zijn.

Instructeurs EH die een cursus (P)BLS instructeur van de NRR hebben gevolgd, kunnen hun certificaten opsturen naar accreditatie@ehbo.nl, waarna Het Oranje Kruis de accreditatiepunten zal toekennen.  Het Oranje Kruis verstrekt deze punten alleen wanneer deze nog nodig zijn voor hercertificering van het diploma instructeur EH. Wanneer iemand al voldoende accreditatiepunten heeft, zullen deze uit doelmatigheidsoverwegingen niet meer worden toegekend.

De rayonleider tekent de vaardigheden die bij het behalen van de cursus horen af. Dit gebeurt wanneer de instructeur de certificaten toont aan de rayonleider.