Kies afbeelding..

Organisatie NRR

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft sinds eind 2021 een nieuwe organisatiestructuur. Daarvoor zijn de statuten aangepast en is een Raad van Toezicht benoemd.

Sinds de herstart in 2000 bestond de NRR formeel uit een bestuur ondersteunt door een Wetenschappelijke Raad en een ambtelijk secretaris voor de dagelijkse werkzaamheden. Het bestuur bestond uit vertegenwoordigers van de partijen die de NRR hebben opgericht (Hartstichting, Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging VvAA).

In de afgelopen 20 jaar heeft de NRR  echter een enorme ontwikkeling doorgemaakt en wordt zij veelal gezien als het kenniscentrum op het gebied van reanimatie. Daarbij gaat het niet meer alleen om medisch inhoudelijke richtlijnen, maar ook steeds vaker over onderwijs en implementatie vraagstukken. De NRR beschikt daarvoor over verschillende experts maar organisatorische was dit nog onvoldoende geborgd. Daarnaast is in 2021 de nieuwe Wet bestuur en Toezicht Rechtspersonen in werking getreden.

Al deze ontwikkelingen hebben het bestuur in 2020 doen besluiten de organisatiestructuur van de NRR te wijzigen. De Wetenschappelijke Raad is vervangen door een Medische Adviesraad. Daarnaast is een Educatieve Adviesraad opgericht waarin de Nationale cursusleiders en educators zitting hebben. De voorzitters van de adviesraden aangevuld met drie onafhankelijke leden vormen het bestuur van de stichting. Als toezichtsorgaan is een Raad van Toezicht benoemd die wordt gevormd door organisaties die een belangrijk aandeel hebben in één van de schakels van keten van overleving. Tenslotte is er het bureau van de NRR ter ondersteuning van de stichting.

Lees meer over