Kies afbeelding..

Burgerhulpverleners zijn vaak sneller ter plaatse

Er zijn dus veel burgerhulpverleners in Nederland nodig om een goed oproepsysteem in heel Nederland te waarborgen.

Wie kan burgerhulpverlener worden?

De overlevingskans is het grootst wanneer iemand binnen 6 minuten ter plaatse is, start met reanimeren en eventueel AED aansluit.

Iedereen die kan reanimeren en 18 jaar of ouder is, kan zich bij HartslagNu aanmelden. Hoe meer mensen bij het netwerk zijn aangesloten, hoe beter het is. U kunt u alleen registreren als hulpverlener als u een erkende reanimatietraining heeft gevolgd. Het is belangrijk om ieder jaar een opfriscursus te volgen.

Als burgerhulpverlener staat u aangemeld bij het oproepsysteem in uw regio. Het is wenselijk dat u op de oproep reageert als u in de mogelijkheid bent, maar het is niet verplicht.

De oproep

Als er een hartstilstand bij u in de buurt wordt gemeld via 1-1-2, ontvangt u een oproep op uw mobiele telefoon. In het bericht staat de locatie van het slachtoffer.

U krijgt de mededeling om direct naar de locatie te gaan, of om eerst nog een bepaalde AED op te halen.

logo

Meerdere burgerhulpverleners in uw buurt krijgen de oproep. Hierdoor is de kans groot dat u samen hulp verleent aan het slachtoffer.

Als u op het opgeroepen moment geen hulp kunt of wilt verlenen, kunt u de oproep negeren.

Na de oproep

Burgerhulpverleners reanimeren het slachtoffer totdat de ambulance arriveert. Ambulancemedewerkers hebben geavanceerde apparatuur, die het slachtoffer een nog grotere overlevingskans biedt. Zodra de ambulance arriveert nemen zij de reanimatie over van de burgerhulpverlener.

logo

Mocht het slachtoffer de hartstilstand niet overleven, dan is het voor naasten toch heel waardevol dat er een snelle poging is gedaan om het slachtoffer te redden. Uw reanimatie is dan ook nooit zinloos.