Kies afbeelding..

NRR jaarbijdrage cursusorganisator

Voor de status van cursusorganisator betaal je jaarlijks de NRR bijdrage cursusorganisator.

NRR jaarbijdrage cursusorganisator 2023

Cursussen (P)BLS hulpverlener€ 41,20
Cursussen (P)BLS instructeur€ 850
Cursussen specialistische reanimatie€ 1420

NRR jaarbijdrage cursusorganisator 2024

Cursussen (P)BLS hulpverlener€ 43,70
Cursussen (P)BLS instructeur€ 890
Cursussen specialistische reanimatie€ 1490

De jaarbijdrage betaal je in CoSy.

Kosten audit

De kosten voor het aanvragen van erkenning voor het organiseren van opleidingen voor instructeurs en specialistische reanimatie bedragen € 479. Dit bedrag is voor het in behandeling nemen van de aanvraag en het bezoek van de verpleegkundig consulent. Dit bedrag moet altijd betaald worden, ook als uit de audit blijkt dat er geen erkenning gegeven kan worden.

Waar gebruiken wij de jaarbijdrage voor?

Met de jaarlijkse bijdrage financieren wij de ontwikkeling van richtlijnen en onderwijsmaterialen, het toezicht op het door de Reanimatie Raad gecertificeerde onderwijs en de centrale landelijke registratie van NRR gecertificeerde instructeurs en cursisten. Tevens bewaken wij de kwaliteit van de NRR erkende cursuscentra.

Wij leveren voor de jaarlijkse bijdrage een aantal ondersteunende diensten waaronder de beschikbaarheid van lesmaterialen voor de cursisten.