Kies afbeelding..

FAQ Onderwijs

Alle veelgestelde vragen (FAQ) over reanimatie onderwijs voor u op een rij.

Mag een herhalingsles (P)BLS hulpverlener korter duren dan een reguliere opleiding?

Nee, voor een herhalingsles (P)BLS hulpverlener gelden in principe hetzelfde lesprogramma en dezelfde cursusregels als voor een reguliere opleiding. Cursisten die als groep halfjaarlijks bijscholing volgen kunnen mogelijk op den duur met een wat korter programma volstaan.

Moet ik een deelnemer tijdens de BLS/AED cursus één of meer keren de reanimatie laten doen zonder het gebruik van speciale feedback hulpmiddelen (metronoom, CPREzy, App’s) voor ik een certificaat kan toekennen?

Nee, de Richtlijnen Reanimatie 2010 van de ERC adviseren het gebruik van dergelijke feedback middelen. Het gebruik van die hulpmiddelen leidt tijdens de cursus tot betere vaardigheden van cursisten qua diepte en snelheid van de borstcompressies. Een cursist dient zich te focussen op het zo goed mogelijk uitvoeren van de reanimatie. Dat een cursist zich daarbij laat ondersteunen door de middelen die daarvoor ontwikkeld worden is niet alleen vanzelfsprekend, maar zelfs wenselijk. Het gebruik van deze hulpmiddelen tijdens de cursus of in de praktijk is echter geen verplichting.

Als instroomeis voor de cursus BLS-instructeur wordt genoemd “geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp”. Wordt hier alleen het Oranje Kruis certificaat mee bedoeld?

Nee, ook personen met een geldig instructeurscertificaat voor Eerste Hulp opleidingen van DAN, MFA en EFR mogen toegelaten worden tot de BLS instructeurs opleiding. Wanneer twijfel bestaat of de persoon toegelaten kan worden, kan men contact opnemen met de NRR.

Zorgt de NRR dat ik accreditatiepunten krijg als ik een gecertificeerde opleiding volg?

Nee, steeds meer cursisten die een NRR gecertificeerde reanimatie of instructeurs opleiding volgen, zijn ook aangesloten bij Het Oranje Kruis, V&VN of een medische beroepsvereniging. Voor velen geldt ook nog dat zij geregistreerd zijn in het BIG register en dit, in verband met hun werk, ook moet blijven. Al deze organisaties werken met verschillende accreditatiesystemen. Veel van deze organisaties geven accreditatiepunten voor 1 of meer van de NRR gecertificeerde opleidingen. Deze accreditatie dient echter aangevraagd te worden door de opleider en niet door de NRR. Wanneer u voor uw opleiding dus accreditatiepunten wenst te ontvangen, dient u zich te richten tot uw opleider.

Accreditatiesysteem van Het Oranje Kruis

Uitzondering hierop is het accreditatiesysteem van Het Oranje Kruis voor Instructeurs reanimatie die tevens instructeur Eerste Hulp bij Het Oranje Kruis zijn.

Instructeurs EH die een (na)scholing (P)BLS instructeur van de NRR hebben gevolgd, kunnen hun certificaten opsturen naar accreditatie@ehbo.nl, waarna Het Oranje Kruis de accreditatiepunten zal toekennen.  Het Oranje Kruis verstrekt deze punten alleen wanneer deze nog nodig zijn voor hercertificering van het diploma instructeur EH. Wanneer iemand al voldoende accreditatiepunten heeft, zullen deze uit doelmatigheidsoverwegingen niet meer worden toegekend.

De rayonleider tekent de competenties (vaardigheden) die bij het behalen van deze scholing horen af. Dit gebeurt wanneer de instructeur de certificaten toont aan de rayonleider.

Kan iemand die twee keer in de functie van kandidaat instructeur op een cursus heeft meegelopen en in beide gevallen met onvoldoende is beoordeeld nog volwaardig instructeur worden?

Nee, om opgewaardeerd te worden van kandidaat instructeur naar volwaardig instructeur dient deze een tweetal keren succesvol instructie te geven op een opleiding waarvoor men als instructeur is opgeleid. Men heeft daartoe maximaal 3 mogelijkheden. (artikel 9.14 en 9.15)

Moet een volwaardig instructeur BLS die tevens kandidaat instructeur PBLS is ook op 2 cursussen PBLS hulpverlener als kandidaat instructeur instructie verzorgen?

Nee, een volwaardig instructeur BLS die een cursus PBLS-instructeur heeft gevolgd, hoeft maar op 1 cursus PBLS als kandidaat instructeur succesvol instructie te verzorgen om opgewaardeerd te worden tot volwaardig instructeur (artikel 9.21). Deze regel geldt ook voor een PBLS instructeur die de kwalificatie van kandidaat instructeur BLS heeft.

Kan iemand die nog de kwalificatie van kandidaat instructeur BLS bezit een bijscholing BLS-instructeur volgen?

Nee, een kandidaat instructeur dient zijn opleidingsstages te verrichten binnen twee jaar na het voltooien van de cursus BLS-instructeur (artikel 9.22).

Moet ik als Cursusorganisator kandidaat instructeurs de mogelijkheid bieden om bij door mij georganiseerde opleidingen mee te lopen?

Ja, dit is één van de voorwaarden om erkend te worden als cursusorganisator (artikel 4.11). Het kwaliteitssysteem van de NRR en ERC stoelen voor een deel op het principe dat een instructeur meerdere opleidingen verzorgt onder begeleiding van ervaren instructeurs. Als organisatoren dit niet ondersteunen, dan werkt dit principe niet. Een cursusorganisator kan een kandidaat instructeur dus alleen met gegronde redenen weigeren.

Mag een kandidaat direct aansluitend aan de cursus BLS-instructeur een verkorte cursus PBLS instructeur volgen?

Nee, een verkorte cursus PBLS-instructeur kan alleen gevolgd worden als iemand al volwaardig instructeur BLS is (artikel 6.5). Een verkorte cursus PBLS-instructeur kan dus nooit direct na een cursus BLS-instructeur gegeven worden omdat men dan nog kandidaat instructeur is. Dit om het leerrendement optimaal te houden.

Wat is de minimum leeftijd om mee te doen aan een reanimatiecursus?

Wij hanteren zelf geen leeftijdsgrens. Er moet gekeken worden naar de mentale en fysieke aspecten aan reanimatie. Mentaal kun je stellen dat het niet kunnen reanimeren in nood net zo belastend kan zijn als het wel toepassen van reanimatie. Fysiek is de vraag of het kind motorisch gezien in staat is om de handelingen goed uit te voeren. Wij laten dit vrij aan de cursusorganisator en/of instructeur om te beoordelen, eventueel in overleg met de ouders.

Kan ik als Belgisch instructeur in Nederland les geven?

Ja, dit kan. Als ERC erkende instructeur kunt u door de cursusorganisator opgezocht worden in CoSy en bij e faculteit worden toegevoegd.

Waar vind ik mijn lesmaterialen?

Via uw dashboard, nadat u bent ingelogd in CoSy:

Of via Mijn Cursussen in het linkermenu:

Heb ik een registratienummer bij de NRR?

Op uw certificaat staat onderaan een ERC nummer waarmee u bij de ERC in het systeem bent geregistreerd.