Kies afbeelding..

Reglementen en notities

De Nederlandse Reanimatie Raad heeft diverse richtlijnen, notities en reglementen opgesteld.

Met richtlijnen wil de NRR bijdragen aan een zo goed mogelijke uitvoering van reanimatie in Nederland. Actuele, eenduidige en heldere richtlijnen zijn de basis voor een goede reanimatie.

De notities zijn opgesteld om de randvoorwaarden voor een goede reanimatie te borgen. 

Reglementen zijn opgesteld om de randvoorwaarden van het reanimatieonderwijs te borgen. 

Cursusreglementen

De NRR maakt onderscheid in opleidingen basale reanimatie (BLS, PBLS en BIC) en opleidingen specialistische reanimatie (ILS, ALS, EPALS, NLS en GIC). Beide opleidingen hebben een eigen cursusreglement welke u hier kunt downloaden. In het reglement vindt u informatie voor instructeurs en opleidingsinstituten over de samenstelling van de cursus, het aantal cursisten en instructeurs en over het traject om instructeur te worden.

Cursusreglement BLS-PBLS-BIC
Cursusreglement ILS-ALS-EPALS-NLS-GIC