Kies afbeelding..

Wetenschappelijke Raad

Het bestuur wordt geadviseerd door de Wetenschappelijke Raad (WR). In de WR hebben deskundigen op het terrein van reanimatie zitting.

Deze leden vertegenwoordigen over het algemeen een (beroeps)organisatie. De taak van de WR bestaat uit het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over zaken waarvan geacht mag worden dat zij deskundig is.

De volgende (beroeps)organisaties zijn op dit moment in de Wetenschappelijk Raad vertegenwoordigd.

De Nederlandse Hartstichting
Vacant

Het Oranje Kruis
D.J. Versluis, internist-intensivist

VVAA, Nederlandse vereniging voor artsen
Dr. R.A. Waalewijn, cardioloog

Het Nederlandse Rode Kruis
Dr. J. van den Berg, anesthesioloog

Nederlandse Vereniging van Intensive Care
Mw, dr. C.W.E. Hoedemaekers, internist-intensivist

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
Dr. M.A. Brouwer, cardioloog

Ambulancezorg Nederland
Drs. R. Lettinga, anesthesioloog

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Mw. dr. C.M.P. Buysse, kinderarts-intensivist

Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
Dr. P. Schober, anesthesioloog

V&VN Ambulancezorg
R. Verlangen, ambulanceverpleegkundige

Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde
Dr. M. Hogeveen, kinderarts-neonatoloog

Stichting Spoedeisende Hulp aan Kinderen
Dr. N.McB. Turner, kinderanesthesioloog en onderwijskundige

Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen
Dr. H. Lameijer, SEH-arts

Naast de bovengenoemde organisaties zijn binnen de Wetenschappelijk Raad enkele onafhankelijk leden benoemd.

Dr. M.A. Kuiper, voorzitter
Dr. W. de Vries, onderwijskundige
Dr. M.T. Blom, epidemioloog

De operationeel manager woont de vergaderingen van de WR bij, maar heeft geen zitting in de WR.

M.W.M. Maas, MSc., operationeel manager