Kies afbeelding..

Wetenschappelijke Raad

Het bestuur wordt geadviseerd door de Wetenschappelijke Raad (WR). In de WR hebben deskundigen op het terrein van reanimatie zitting.

Deze leden vertegenwoordigen over het algemeen een (beroeps)organisatie. De taak van de WR bestaat uit het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over zaken waarvan geacht mag worden dat zij deskundig is.

De volgende (beroeps)organisaties zijn op dit moment in de Wetenschappelijk Raad vertegenwoordigd.

De Nederlandse Hartstichting ( vacant )
Het Oranje Kruis (D.J. Versluis, internist-intensivist)
VVAA, Nederlandse vereniging voor artsen (Dr. R.A. Waalewijn, cardioloog)
Het Nederlandse Rode Kruis (J. van den Berg, AIOS Anesthesiologie)
Nederlandse Vereniging van Intensive Care (Mw, dr. C.W.E. Hoedemaekers, internist-intensivist)
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (Dr. M.A. Brouwer, cardioloog )
Ambulancezorg Nederland (A. Veen, anesthesioloog )
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (Mw. dr. C.M.P. Buysse, kinderarts-intensivist)
Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (Dr. P. Schober, anesthesioloog)
V&VN Ambulancezorg (R. Verlangen, ambulanceverpleegkundige)
Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (Dr. J. Dudink, kinderarts-neonatoloog)
Stichting Spoedeisende Hulp aan Kinderen (Dr. N.McB. Turner, kinderanesthesioloog en onderwijskundige)
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (Drs. T. Eikendal, SEH-arts)

Naast de bovengenoemde organisaties zijn binnen de Wetenschappelijk Raad enkele onafhankelijk leden benoemd.

Dr. M.A. Kuiper, voorzitter
Dr. W. de Vries, onderwijskundige
Dr. R.W. Koster, cardioloog

De operationeel manager woont de vergaderingen van de WR bij, maar heeft geen zitting in de WR.

M.W.M. Maas, MSc., operationeel manager