Kies afbeelding..

Medische Adviesraad

Het bestuur wordt geadviseerd door de Medische Adviesraad. In deze raad zitten deskundigen op het terrein van reanimatie.

Deze leden vertegenwoordigen over het algemeen een (beroeps)organisatie. De taak van de Medische Adviesraad bestaat uit het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over zaken waarvan geacht mag worden dat zij deskundig is.

Hans van Schuppen

urgentie-anesthesioloog Amsterdam UMC, voorzitter Medische Adviesraad NRR

Dirk Jan Versluis

internist-intensivist Medisch Centrum Haaglanden, lid namens Het Oranje Kruis

Jop van den Berg

anesthesioloog UMCG, lid namens het Nederlandse Rode Kruis

Ruben Verlangen

ambulanceverpleegkundige RAVU en docent, lid namens de V&VN Ambulancezorg


Dr. Heleen Lameijer

Heleen Lameijer

SEH-arts, lid namens de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen

Nigel Turner

kinderanesthesioloog Wilhelmina kinderziekenhuis en onderwijskundige, lid namens de Stichting Spoedeisende Hulp aan Kinderen

Corinne Buysse

kinderarts-intensivist Erasmus MC, lid namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, sectie SICK

Marc Brouwer

cardioloog Radboud UMC, lid namens de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie

Patrick Schober

anesthesioloog-MMT arts Amsterdam UMC, lid namens de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie

Reinier Waalewijn

cardioloog Gelre Ziekenhuizen, lid namens de Nederlandse Vereniging voor Artsen

Marije Hogeveen

kinderarts-neonatoloog Radboud UMC, lid namens lid namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, sectie neonatologie

Roelof Lettinga

anesthesioloog en Medisch Manager Ambulancezorg, lid namens AzN, Medische Managers Ambulancediensten

Astrid Hoedemaekers

internist-intensivist Radboud UMC, lid namens de Nederlandse Vereniging van Intensive Care

Marieke Blom

epidemioloog Amsterdam UMC

Michael Kuiper

neuroloog-intensivist Medisch Centrum Leeuwarden

Martijn Maas

operationeel manager bureau NRR