Kies afbeelding..

Geschiedenis

De NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) is opgericht in 1993 en is een overlegorgaan van de Nederlandse Hartstichting, het Nederlandse Rode Kruis, Het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen (VvAA). Afgevaardigden uit deze organisaties vormen op dit moment nog steeds gezamenlijk met een onafhankelijk voorzitter en de voorzitter van de Wetenschappelijke Raad het bestuur van de stichting.

Het bestuur wordt geadviseerd door de Wetenschappelijke Raad. Voor het uitvoerend werk heeft de stichting een beperkt aantal beroepskrachten beschikbaar onder leiding van een operationeel manager.

In 2000 zijn door de Europese Reanimatie Raad (ERC) de Europese Reanimatie Richtlijnen gepubliceerd.

Na uitvoerig overleg heeft de NRR in 2002 de Richtlijnen Reanimatie in Nederland gepubliceerd. Deze Nederlandse richtlijnen zijn gebaseerd op de Europese Reanimatie Richtlijnen en aangepast aan de Nederlandse situatie. De richtlijnen van 2002 zijn de eerste Nederlandse richtlijnen waar gesproken wordt over de Automatische Externe Defibrillator (AED). De introductie van de AED was ook aanleiding een nieuwe opleidingsstructuur binnen de NRR te introduceren. Deze nieuwe structuur moet zorgen voor eenduidig en kwalitatief reanimatie onderwijs in Nederland.

Inmiddels is de stichting flink gegroeid. Er zijn velen gecertificeerde reanimatie-instructeurs en tientallen gecertificeerde opleidingsinstituten. De stichting organiseert haar jaarlijks congres voor reanimatie-instructeurs en professionals in de zorg en ontwikkelt in samenwerking met diverse partners opleidingsmateriaal.