Kies afbeelding..

Congresprogramma

De basis van het congres is een livestream vanuit het NBC in Nieuwegein waar live presentaties over de nieuwe richtlijnen zullen worden afgewisseld met gesprekken met de verschillende auteurs van de richtlijnen in een talkshowsetting. 

Hoofdprogramma

11.00 uur Opening

Om 11.00 uur starten we de dag. Heleen Lameijer en Ivo van Asperen zijn onze gastvrouw en gastheer vandaag.

11.20 – 12.30 uur Basic Life Support (BLS en PBLS)

Dit blok komen er 3 onderdelen aan bod: BLS, Richtlijn Meldkamer en de PBLS. Elk onderdeel start met een presentatie en eventuele demonstratievideo. Na elk onderdeel praten we om de tafel verder met de opstellers van de richtlijnen: Wiebe de Vries, Marc Brouwer, Olaf Meulstee, Roelof Lettinga, Ilse van Haren, Driekes van der Weert en Nigel Turner. Tijdens de uitzending kunnen er live vragen gesteld worden aan de auteurs en experts.

  • 11.20 uur: Presentatie en demo Basic Life Support – Wiebe de Vries
  • 11.45 uur: Presentatie Meldkamer richtlijn – Roelof Lettinga
  • 12.05 uur: Presentatie en demo Paediatric Basic Life Support (PBLS) – Ilse van Haren

12.30 – 13.00 uur Pauze

13.00 – 13.15 uur Intermezzo

1315 – 14.15 uur Advanced Life Support volwassenen

Aan tafel schuiven aan Patrick Schober, Thijs Delnoij, Hans van Schuppen, Astrid Hoedemaekers en Dirk Jan Versluis .

  • 13.20 uur: Presentatie en demo Advanced Life Support volwassenen – Patrick Schober
  • 13.50 uur: Presentatie post-reanimatiezorg – Michael Kuiper

14.15 – 14.30 uur Korte pauze

14.30 – 15.35 uur Advanced Life Support kinderen

Aan tafel schuiven aan Timo de Raad, Corinne Buysse, Nigel Turner, Marije Hogeveen, Rob Moonen en Ilse van Haren.

  • 14.35 uur: Presentatie en demo ALS Kinderen – Nigel Turner
  • 15.05 uur: Presentatie en demo NLS (pasgeborenen) – Marije Hogeveen

15.35 – 15.50 uur Korte pauze

15.50 – 16.35 uur Human Factors & Teamwork

De choreografie van de reanimatie. Aan tafel schuiven aan Ruben Verlangen, Nigel Turner, Timo de Raad en Patrick Schober.

  • 16.00 uur: Presentatie en demo Human Factors richtlijn – Ruben verlangen en Timo de Raad

16.35 uur Afsluiting

Achtergrondpresentaties en Meet the Expert-sessies

Naast het hoofdprogramma zullen er ook een aantal achtergrondpresentaties te volgen zijn in substreams.

11.30 – 16.35 uur: Achtergrondpresentaties

11.30 – 12.00 uur: Gebruik data voor feedback aan ambulancepersoneel

René Boomars, physician assistant acute zorg, Medisch Management Ambulancezorg RAVU

De RAVU maakt gebruik van reanimatie data om het ambulancepersoneel gestandaardiseerde feedback te geven over BLS en ALS aspecten. Alle reanimatiecasussen worden geanalyseerd volgens een standaard concept waarbij gebruik wordt gemaakt van Codestat software. De feedback wordt op individueel niveau vertrouwelijk gepresenteerd in het RAVU zorgevaluatie programma en daarnaast wordt de verzamelde data gebruikt als informatiebron voor het onderwijsprogramma en voor reanimatie-onderzoek.

12.00 – 12.30 uur: Echo tijdens reanimatie

Victor Viersen, anesthesioloog en MMT-arts Amsterdam UMC & Lifeliner 1 Amsterdam

Echo kan een waardevol hulpmiddel zijn bij reanimatie. Het kan in een vroeg stadium essentiële informatie bieden over onderliggende oorzaken en zo kostbare tijd besparen. Daarnaast kan het helpen om de ritmechecks kort te houden en zelfs informatie geven over de effectiviteit van hartmassage. Effectief gebruik van echo tijdens reanimatie vereist een goede implementatie en teamwork.

12.00 – 12.30 uur: Betere naleving van richtlijnen met gebruik van real-time beademingsfeedback (Engelstalig, via beursstand Zoll)

Rasmus Meyer Lyngby, Paramedic

Overleving na een hartstilstand buiten het ziekenhuis (OHCA) is geassocieerd met de kwaliteit van cardiopulmonale reanimatie (CPR).
Om longbeschadiging te voorkomen, de zuurstofvoorziening te behouden en de hemodynamiek te optimaliseren, moet beademing worden uitgevoerd binnen de door de richtlijn aanbevolen parameters.
Eerdere studies hebben gemeld dat zorgverleners de neiging hebben om patiënten te hyperventileren tijdens reanimatie, wat de intrathoracale druk kan verhogen, de coronaire perfusiedruk in gevaar kan brengen en de overleving kan verminderen.
Het doel van deze studie was om te onderzoeken of real-time ventilatiefeedback (RTVF) de naleving van ventilatierichtlijnen door ambulancemedewerkers verbetert.

13.15 – 13.45 uur: Resultaten en ontwikkelingen HartslagNu

Aart Bosmans, bestuurder HartslagNu

Sinds de zomer van 2018 zijn HartslagNu en HartveiligWonen samengevoegd tot één landelijk reanimatieoproepsysteem. Welke stappen zijn er sindsdien gezet en wat kunnen we de komende jaren verwachten?

14.00 – 14.30 uur: Hoe train je (straks) de nieuwe richtlijn?

Ruben Verlangen, ambulance verpleegkundige, educator en lid van de WR

Bij veranderingen van richtlijnen hoort men vaak het commentaar, al weer verandering? Iets nieuws aanleren is lastig zeker als je al meerdere veranderingen hebt meegemaakt en eerst iets moet afleren wat ingesleten zit. Dit vraagt aandacht in het reanimatie onderwijs. De drempel willen wij niet verhogen maar juist dat er ondanks verandering, op de juiste manier gehandeld wordt.  In deze lezing wordt er een manier van onderwijs gepresenteerd die daarbij kan helpen.

14.45 – 15.15 uur: Afstemming hulpverleners tijdens OHCA

Christel van Huffelen, HartslagNu, projecten & innovatie

Door de inzet van burgerhulpverleners bij OHCA, betekent het dat er tegenwoordig meerdere hulpverleners – professioneel en leek – ter plaatse komen. Hoe reguleer en stem je de hulpverleners tijdens OHCA af met als doel alles voor een ultieme uitkomst (survival rate) van de reanimatiepatiënt?

15.30 – 16.00 uur: COVID-19 en de reanimatiecijfers

Marieke Blom, onderzoeker, Amsterdam UMC

Met het uitbreken van de corona-pandemie in maart 2020 zijn enorm veel maatregelen genomen om het verspreiden van het virus tegen te gaan. Hulpverleners werd geadviseerd slachtoffers niet meer te beademen en een deel van de burgerhulpverleners is tijdelijk niet opgeroepen. In verschillende buitenlandse rapportages wordt een hogere incidentie van reanimaties en een lagere overleving gerapporteerd. Nederland heeft ten tijden van de eerste golf – in tegenstelling tot veel landen – een ‘intelligente’ lock-down gekend. Kunnen we iets zeggen over observaties die in Nederland worden waargenomen als het gaat om incidentie van reanimatie en overleving?

16.15 – 16.35 uur: Kapbeademing tijdens reanimatie met de 2 handen techniek

Hans van Schuppen, urgentie-anesthesioloog, Amsterdam UMC, Locatie AMC, lid Wetenschappelijke Raad NRR

Kap- of maskerventilatie is een basale handeling tijdens luchtwegmanagement. Een handeling die ook al jaar en dag wordt uitgevoerd soms met 2 handen, maar nog vaker met 1 hand. Tijdens de corona-pandemie wordt geadviseerd de 2 handen techniek te gebruiken. Vooral om verspreiding van aerosolen te voorkomen. Hoe deze techniek goed uit te voeren? En zouden we deze techniek eigenlijk niet altijd moeten toepassen en niet alleen tijdens de pandemie?

12.15 – 18.00 uur: Meet the Expert-sessies

Gedurende de dag zijn er op verschillende tijdstippen tussen 12.15 en 18.00 uur Meet the Expert-sessies. Hier heeft u de mogelijkheid om in een kleine groep in gesprek te gaan met de experts van de richtlijnen. Vooraf aan het congres kunt u zich hier al voor inschrijven. De sessies duren elk 15 minuten en hebben een max. van 20 deelnemers. Er worden hier dus geen presentaties gegeven, maar zijn echt bedoeld om vragen te beantwoorden.

Het programma is onder voorbehoud van wijzigingen.

Digitale beursplein

Op ons digitale beursplein hebben een aantal van onze sponsoren een stand ingericht met informatie, video’s en presentaties.  
Hier kunt u ook een aantal zoomsessies volgen.