Tijdens het NRR Congres van afgelopen april waren er naast de presentaties over de nieuwe richtlijnen ook een aantal achtergrondpresentaties te volgen. Deze zomer kunt u een aantal nog eens op uw gemak terugkijken. Vanaf 19 juli zetten we 4 weken lang elke week een presentatie online.

19 juli

Presentatie: Hoe train je (straks) de nieuwe richtlijn?

Ruben Verlangen, ambulance verpleegkundige, educator en lid van de WR

Bij veranderingen van richtlijnen hoort men vaak het commentaar, al weer verandering? Iets nieuws aanleren is lastig zeker als je al meerdere veranderingen hebt meegemaakt en eerst iets moet afleren wat ingesleten zit. Dit vraagt aandacht in het reanimatie onderwijs. De drempel willen wij niet verhogen maar juist dat er ondanks verandering, op de juiste manier gehandeld wordt.  In deze lezing wordt er een manier van onderwijs gepresenteerd die daarbij kan helpen.

26 juli

Presentatie: COVID-19 en de reanimatiecijfers

Marieke Blom, onderzoeker, Amsterdam UMC

Met het uitbreken van de corona-pandemie in maart 2020 zijn enorm veel maatregelen genomen om het verspreiden van het virus tegen te gaan. Hulpverleners werd geadviseerd slachtoffers niet meer te beademen en een deel van de burgerhulpverleners is tijdelijk niet opgeroepen. In verschillende buitenlandse rapportages wordt een hogere incidentie van reanimaties en een lagere overleving gerapporteerd. Nederland heeft ten tijden van de eerste golf – in tegenstelling tot veel landen – een ‘intelligente’ lock-down gekend. Kunnen we iets zeggen over observaties die in Nederland worden waargenomen als het gaat om incidentie van reanimatie en overleving?

2 augustus

Presentatie: Gebruik data voor feedback aan ambulancepersoneel

René Boomars, physician assistant acute zorg, Medisch Management Ambulancezorg RAVU

De RAVU maakt gebruik van reanimatie data om het ambulancepersoneel gestandaardiseerde feedback te geven over BLS en ALS aspecten. Alle reanimatiecasussen worden geanalyseerd volgens een standaard concept waarbij gebruik wordt gemaakt van Codestat software. De feedback wordt op individueel niveau vertrouwelijk gepresenteerd in het RAVU zorgevaluatie programma en daarnaast wordt de verzamelde data gebruikt als informatiebron voor het onderwijsprogramma en voor reanimatie-onderzoek.

9 augustus

Presentatie: Resultaten en ontwikkelingen HartslagNu

Aart Bosmans, bestuurder HartslagNu

Sinds de zomer van 2018 zijn HartslagNu en HartveiligWonen samengevoegd tot één landelijk reanimatieoproepsysteem. Welke stappen zijn er sindsdien gezet en wat kunnen we de komende jaren verwachten?