Wiebe de Vries is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving zijn lintje op 11 mei tijdens ons Nationaal Reanimatie Congres uit handen van Liesbeth Spies, burgemeester van Alphen aan de Rijn.

Het Rode Kruis

Wiebe was in de jaren ’80 en ’90 als vrijwilliger actief voor het Nederlandse Rode Kruis bij de voormalige afdeling Leiden en Alphen aan den Rijn in de functies van onder andere stafverpleegkundige, colonnecommandant en pelotonscommandant. Van november 1997 tot februari 2000 was hij betaald werkzaam voor het Rode Kruis als regiomanager Zuid-Nederland. Van 2010 tot 2014 was Wiebe wederom vrijwillig actief als lid van het medisch comité van de afdeling EHBO. Hij stond aan de wieg van de ontwikkeling van het werken met senior-instructeurs binnen het Rode Kruis kwaliteitssysteem. Daarnaast was hij zeer nauw betrokken bij de totstandkoming van de Nederlandse Eerste Hulp Richtlijnen 2021.

Europese Reanimatie Raad

Van 2000 tot ongeveer 2016 was Wiebe vrijwillig actief voor het European Resuscitation Council, de Europese Reanimatieraad. Hij was lid van de werkgroep Basale Reanimatie en automatische externe defibrillatie en heeft het eerste Europese cursusprogramma in basale reanimatie voor hulpverleners en een cursus om lesgevers in basale reanimatie op te leiden mede-ontwikkeld. Ook rolde hij samen met een team lesgevers een train-de-trainerprogramma uit in diverse landen.

Samen met de voorzitter van de Europese Reanimatie Raad was Wiebe in 2006 editor van het eerste Europese lesboek voor basale reanimatie. Dit was een belangrijke mijlpaal in het reanimatieonderwijs in Europa. Hiermee heeft hij bijgedragen aan het leggen van de basis van het huidige Europese handboek dat beschikbaar is in talloze talen en gebruikt wordt in diverse landen. Elk jaar worden vele Europese hulpverleners met behulp van dit handboek opgeleid in de technieken van het reanimeren. In 2015 was Wiebe coauteur van de Europese Richtlijnen voor reanimatie, in het bijzonder het hoofdstuk over opleiding en implementatie. Deze richtlijnen vormen de wetenschappelijke basis voor het reanimatieonderwijs in heel Europa.

Nederlandse Reanimatie Raad

Naast zijn betrokkenheid bij de Europese Reanimatie Raad is Wiebe sinds 2000 betrokken bij de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Eerst als ambtelijk secretaris in een betaalde functie, een detachering vanuit het Oranje Kruis. Hij was verantwoordelijk voor de herstart van de NRR en heeft de NRR omgevormd tot een gezonde organisatie met een bestuur en een Wetenschappelijke Raad waarin alle relevante medische beroepsverenigingen zijn vertegenwoordigd.

Sinds 2005 is Wiebe als vrijwilliger lid van de Medische Adviesraad van de NRR als onderwijskundige. Ook vanuit de NRR is hij betrokken bij de ontwikkeling van richtlijnen en trainingen rondom de basale reanimatie van volwassenen, en het train-de-trainerprogramma. Hij staat aan de basis van het reanimatieonderwijs zoals dat nu gegeven wordt. Tevens is hij betrokken bij de opzet en organisatie van de jaarlijkse Nationale reanimatie congressen, webinars en andere trajecten waarbij onderwijs een rol speelt.

Stichting Vogelpark Avifauna

Naast zijn inzet voor het Eerste Hulp en Reanimatieonderwijs is Wiebe vanaf september 2009 als vrijwilliger actief voor Stichting Vogelpark Avifauna in Alphen aan den Rijn. Hij geeft rondleidingen en brengt hierbij een educatieve boodschap over aan de bezoekers. Ook is hij adviseur van de afdeling educatie waar hij onder andere over het opleiden van nieuwe vrijwilligers adviseert. Zo heeft hij een onderwijsplan opgesteld dat nog steeds wordt gebruikt.