4 februari 2021, 15.30-16.30 uur

Let op:
Het webinar zit inmiddels vol. Maar kijk live mee via ons YouTube-kanaal.
Ook kunt u daar het webinar op een later tijdstip terugkijken.

webinar competentiegericht beoordelen

Webinar Competentiegericht beoordelen

Competenties die optimaal aansluiten bij de praktijk: ze vormen de basis van competentiegericht opleiden en beoordelen. Bij competentiegericht opleiden leren cursisten vaardigheden die optimaal aansluiten op de praktijk.

Mariëtte Verheij (Rode Kruis), Paul Toonen (Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening) en Ruben Verlangen (Nederlandse Reanimatie Raad) nemen u in 1 uur graag mee door het delen van hun best practices en de ontwikkelingen op dat vlak. Binnen het competentiegericht beoordelen speelt de instructeur een belangrijke rol. Meer nog dan voorheen wordt hij of zij een coach, die per cursist bijhoudt welke competenties al goed ontwikkeld zijn en welke nog aandacht behoeven. Op basis daarvan kan de instructeur proactief inspelen op het niveau van de individuele cursist.

Ook is er aandacht voor competentiegericht beoordelen ten tijde van de COVID-19 pandemie. Wat zijn de effecten van digitalisering? Er is ruimte voor het stellen van vragen.