De officiële NRR instructievideo over reanimeren volgens de COVID-19 richtlijn is klaar. U vindt deze op ons YouTube-kanaal. Wij zullen deze toevoegen in de lesmaterialen voor het reanimatieonderwijs.

Officiële instructievideo van de basale reanimatie van een volwassene volgens de COVID-19 richtlijn van de Nederlandse Reanimatie Raad. De reanimatie wordt uitgevoerd door 2 hulpverleners met gebruik van een AED.

Voor de BLS betekent dit onder andere:

  • beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken, open de luchtweg niet,
  • bedek losjes de mond en neus met een doek of shawl geef GEEN beademingen, WEL borstcompressies,
  • sluit de AED aan zo gauw deze beschikbaar is.