Tijdens het NRR Congres heeft Hans van Schuppen, urgentie-anesthesioloog Amsterdam UMC en lid van onze Wetenschappelijke Raad, een presentatie gehouden over kapbeademing tijdens een reanimatie met de 2 handen techniek.

Kap- of maskerventilatie is een basale handeling tijdens luchtwegmanagement. Een handeling die ook al jaar en dag wordt uitgevoerd soms met 2 handen, maar nog vaker met 1 hand. Tijdens de corona-pandemie wordt geadviseerd de 2 handen techniek te gebruiken. Vooral om verspreiding van aerosolen te voorkomen. Hoe deze techniek goed uit te voeren? En zouden we deze techniek eigenlijk niet altijd moeten toepassen en niet alleen tijdens de pandemie?