Welk tempo hou ik aan voor het geven van borstcompressies?

Voor het uitvoeren van een reanimatie is het juiste tempo van het geven van borstcompressies belangrijk. Het geven van borstcompressies doe je in een tempo van 100 – 120 keer per minuut. Er zijn verschillende manieren om het juiste tempo vast te houden. Veel AED’s zijn uitgerust met een metronoom. Door geluidssignalen van de AED … Continued

Moet ik echt ook beademingen geven, of zijn alleen borstcompressies voldoende?

Soms ziet men ertegen op om mond-op-mondbeademing te geven, vooral bij een onbekend slachtoffer. Dierstudies hebben aangetoond dat basale reanimatie zonder beademing effectief is in de eerste paar minuten bij een circulatiestilstand die niet is veroorzaakt door verdrinking, verstikking of verslikking. Als de luchtweg open is, kunnen de agonale ademhaling (gasping) en de borstcompressies voor … Continued

Is de LifeVac opgenomen in onze richtlijnen reanimatie?

Nee, de LifeVac is niet opgenomen in onze richtlijnen reanimatie. Het huidige bewijs is te zwak om gebruik al aan te bevelen. Meer onderzoek rondom deze apparaten is wenselijk, voordat het gebruik opgenomen wordt in de richtlijnen van de NRR. De NRR neemt over het algemeen nooit een standpunt in over een specifiek merk hulpmiddel. … Continued

Is een niet reanimeren tatoeage rechtsgeldig?

Ja, de wet zegt in principe dat een wilsverklaring in woorden moet zijn uitgedrukt en aan de persoon te herleiden moet zijn. In het geval van een tatoeage is het beschreven en heeft u de persoon in kwestie voor u dus mag dit gerespecteerd worden.

Dient men de ritmecheck te doen met een geladen defibrillator?

Ja, de NRR heeft net zoals veel andere landen in Europa duidelijk stelling genomen over dit (knel)punt. In Nederland wordt de ritmecheck met geladen defibrillator gedaan. Hierover is ook al studie gedaan die heeft aangetoond dat daarbij de borstcompressie minimaal wordt onderbroken zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid. N.B. De richtlijnen spreekt … Continued

Hoe dient men de ademhaling te controleren bij een slachtoffer in stabiele zijligging?

Kijk, luister en voel Wanneer een slachtoffer in stabiele zijligging ligt, dient men tenminste elke minuut de ademhaling te controleren middels kijken, luisteren en voelen. Daarvoor zijn verschillende technieken. Belangrijk is dat de hulpverlener overtuigd is dat het slachtoffer een normale ademhaling heeft. Bij twijfel dient men het slachtoffer opnieuw op de rug te leggen … Continued